Jihovýchodní obchvat města: Žežice usilovaly o přímé napojení, neuspěly

Návrh napojení jihovýchodního obchvatu Příbrami na Brodě.

PŘÍBRAM – Část obyvatel Žežic chtěla výstavbu kruhového objezdu, který by spojoval současnou komunikaci do Žežic a nově vybudovanou silnici příbramského obchvatu. Tento požadavek ale nebyl uznán. 

Vladimír Vrba k tomu uvedl: „Daný je kruhový objezd v blízkosti Brodu. Podle norem další podobné křížení může být ve vzdálenosti 1,5 kilometru, což v tomto případě není splněno.“

Norma vychází z předpokladu, že na podobných komunikacích musí být dodržena určitá rychlost dopravy. Pokud by se vystavělo příliš mnoho křížení nebo sjezdů, byla by doprava stále zpomalována a jeden z efektů obchvatu – rychlé převedení dopravy kolem města – by vzal za své.

Ze závěru nemá radost Osadní výbor Žežice, jehož předseda Josef Sýbek podotkl: „Požadavky, které byly podány předchozím nebo současným osadním výborem, nebyly vůbec zohledněny. Ať už se jednalo o prvotně navrhované řešení křížení obchvatu s pozemní komunikací ze Žežic formou kruhového objezdu, tak následně nevypořádání požadavku na připojovací pruh pro občany Žežic na obchvat směrem ke kruhovému objezdu u části Příbram–Brod.“ Josef Sýbek dále namítl: „Stavba obchvatu se obyvatel naší městské části bezprostředně dotýká. Přesto nám nikdo z města nepomohl požadavky prosadit tak, aby měl obchvat na Žežice co nejmenší dopad.“ Místní se obávají, že vlivem absence sjezdu přímo ze Žežic na obchvat se s nárůstem dopravy v Brodské ulici špatně připojí z vedlejší komunikace na hlavní. Podle osadního výboru se zvýší počet automobilů samotným nárůstem vozidel jedoucích z obchvatu nebo na něj, a to vše v součtu s již aktuálně narůstajícím provozem z obslužných komunikací právě u křižovatky s ulicí Brodskou.

Co je také zarážející, že obchvat nepočítá se sjezdem na již fungující komerční zónu s obchodními centry. 

Zde se můžete podívat na vizualizaci II.části obchvatu Brod-Bohutín:

Komentáře