Adventure golf v Příbrami už funguje a je o něj zájem

PŘÍBRAM – V pondělí se otevřel Adventure golf na Novém rybníku a o jeho návštěvu byl slušný zájem.

Jak nám prozradila obsluha golfového hřiště, v tento první den navštívilo golfové hřiště více jak patnáct návštěvníků a to zejména dětí s rodiči. Většina z nich se o otevření dozvěděla z internetu, dokonce a to naši redakci hodně potěšilo z našich webových stránek.

Adventure golf bude otevřený každý den od 10 do 18 hodin za předpokladu dodržování přísných hygienických nařízení a při maximálním počtu 15 osob ve stejný okamžik. Pro vstup na Adventure golf bude otevřena horní brána do areálu, z Milínské ulice. Parkování je možné na staré Milínské cestě, parkoviště pod golfem zůstává uzavřené. Otevřeno bude pouze za hezkého počasí.

Podmínky vstupu na Adventure golf Nový rybník:

  • Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s výjimkou dodržování vzdálenosti nejméně 2 metry mezi sportujícími.
  • Používání desinfekce, dodržování správné hygieny rukou a nošení rukavic
    Omezení kontaktu s jinými osobami (obsluha, dozor, ostatní hráči) na nezbytně nutnou dobu
  • Povolené jsou skupiny o maximálně 2 lidech, s výjimkou členů domácnosti a odstupu nejméně 2 metry od ostatních
  • Sociální zařízení (WC) a jiné vnitřní prostory jsou mimo provoz
    Zákaz volného pohybu osob nevykonávajících sportovní aktivitu.

Komentáře