Nová střecha i koncertní křídlo, krajští radní schválili investice do školství

VOŠ a SOŠ Březnice. Foto: archiv školy

STŘEDNÍ ČECHY/BŘEZNICE – Krajské střední školy v Středočeském kraji dostaly zelenou od rady kraje pro své žádosti o financování důležitých investic. V rámci tohoto rozhodnutí budou školy moci provést opravy podlahových krytin, střechy a nákupy nových školních tabulí. Celková částka vyhrazená na tyto investice činí 4,8 milionu korun.

Největší část této sumy půjde na opravu střechy Vyšší odborné školy a Střední odborné školy (VOŠ a SOŠ) v Březnici. Celková cena opravy je vyšší než 6 milionů korun. „Středočeský kraj poskytne na tuto opravu 2,9 milionu korun ze svého rozpočtu, zbylou částku ve výši 3,4 milionu korun zajistí škola sama z fondu investic. Střecha je v havarijním stavu, a proto je její oprava nezbytná,“ vysvětlil Milan Vácha, krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu.

Další investice zahrnuje opravu podlahových krytin na Obchodní akademii ve Vlašimi, která obdrží finanční prostředky ve výši 100 000 korun z fondu investic. Říčanské gymnázium plánuje vypracování projektové dokumentace k opravě své budovy, zatímco Gymnázium Nové Strašecí se rozhodlo vyměnit tři opotřebované klasické školní tabule za moderní interaktivní. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje investuje do nové multifunkční tiskárny.

Základní umělecká škola v Mnichově Hradišti se rozhodla poskytnout lepší výuku žákům hudebního oboru a proto investuje do nového koncertního křídla. Tento hudební nástroj v hodnotě 750 000 korun zůstane ve vlastnictví školy i po jejím převodu na město, což bylo odsouhlaseno zastupitelstvem s účinností od 1. ledna 2024.

Investice do školství jsou důležitým krokem k zajištění kvalitního vzdělání a podpory vývoje studentů ve Středočeském kraji. Tyto investice nejen pomohou zlepšit podmínky pro výuku, ale také přispějí k udržení a rozvoji školních zařízení, která hrají klíčovou roli ve vzdělávání mladé generace.

Komentáře