Některé příbramské mosty čeká oprava

Jeden z vytipovaných mostů se nachází na Rynečku.

PŘÍBRAM – Kontrola mostů a lávek, které patří do vlastnictví města, ukázala, že šest z nich potřebuje v brzké době opravu. Jejich stav naštěstí není takový, že by u některého z nich vyžadoval jeho uzavření, nicméně jejich stavem je nutné se zabývat. Poslední prohlídka těchto staveb se uskutečnila v roce 2002.

Z kontroly vyplynulo, že se jedná o šest mostů, které bude muset prověřit statik. „Nejsou úplně v havarijním stavu, ale chceme mít jistotu, aby se nestala žádná tragédie,“ konstatoval místostarosta Martin Buršík. Mezi vytipované mosty patří například most na Rynečku, ve Špitálské ulici, u Flusárny nebo v Podlesí. „Jakmile budeme mít zprávu od statika, budeme muset zadat opravy těch vytipovaných mostů, v rámci bezpečnosti lidí nic jiného dělat nemůžeme,“ doplnil starosta města Jan Konvalinka.

Stav a kontroly mostů se mnoho let neprováděly. „Vzhledem k tomu, že v minulosti nebylo jednoznačně definováno, kdo má tyto prohlídky zajistit, došlo k situaci, že nebyly zajištěny vůbec. Poslední prohlídka se uskutečnila v roce 2002,“ uvedla Simona Žďánská ze Samostatného oddělení silničního hospodářství městského úřadu Příbram.

Už v loňském jsme informovali o velmi špatném stavu některých dřevěných lávek přes Příbramský potok. Asi v nejhorším stavu je lávka vedoucí přes potok na Rynečku za obchodem s potravinami k přechodu v ulici Čs. armády, která je zároveň jednou z nejvytíženějších.

lávka na Rynečku

Komentáře