Návrhy pro udělení výjimky je možné podávat do konce března

ilustrační foto

PŘÍBRAM – Přestože zatím situace okolo koronaviru nevypadá, že v brzké době mohly konat nějaké kulturní a společenské akce, vedení města věří i letos  se některé z akcí uskuteční. Pro ty, které se mohou protáhnout do nočních hodin, souvisí také udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Nyní nastal čas, kdy je třeba o tuto výjimku požádat.

Výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu schvaluje na základě žádostí pořadatelů jednotlivých akcí zastupitelstvo města. „Stejně jako město, tak i soukromé subjekty připravují pro letošní rok kulturní akce, a to i s tím vědomím, že jejich pořádání může být s ohledem na vládní nařízení ohroženo. Za tento přístup všem organizátorům děkuji a rád bych připomněl potřebu požádat o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, pokud bude akce tuto dobu přesahovat,“ upozorňuje na potřebu požádat o výjimku starosta Jan Konvalinka.

Aktuální znění vyhlášky v příloze stanovilo výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Žádosti pořadatelů akcí, které by mohly narušit noční klid, lze podat nejdéle do 31. března. Zaslané podněty musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. „Všechny podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, kterou schvaluje zastupitelstvo města,“ dodal Jan Konvalinka.

Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu.

Komentáře