Přípravná třída pomáhá dětem i rodičům

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Ve školním roce 2015/2016 byla na Základní škole Bratří Čapků poprvé otevřena přípravná třída. Přípravné třídy slouží jako mezičlánek mezi předškolní a školní docházkou nejen pro děti, které mají odklad školní docházky.

Cílem těchto tříd je systematická příprava dětí na školní docházku. Děti jsou do přípravné třídy přijímané na základě žádosti rodičů podložené písemným doporučením školského pedagogického zařízení. Nejčastěji jsou do tříd zapisované děti, které ještě nejsou zralé pro první ročník základní školy.

V Příbrami přípravná třída funguje při ZŠ Bratří Čapků. „Jsme rádi, že se škola projektu ujala.  Její vedení zajistilo pro výuku vynikající učitelku, aplikující metody a formy práce, které děti posouvají. První rok devítileté školní docházky je pro děti ten nejdůležitější a díky přípravné třídě lépe zapadnou mezi své vrstevníky. V současné době již máme souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje pro otevření přípravné třídy i v nadcházejícím školním roce,“ říká místostarostka Zorka Brožíková.

Přípravná třída má kapacitu 7-15 dětí. „Jak nám ředitelka školy Alena Mašiková sdělila, kapacita přípravné třídy je dostačující. Pokud by zájem rodičů převyšoval kapacitu, dalo by se uvažovat o otevření další třídy. V tuto chvíli musím paní ředitelce poděkovat za aktivní přístup, neboť vedle přípravné třídy na této škole funguje také bilingvní třída,“ dodala Zorka Brožíková.

V Příbrami je šest základních škol a jedna waldorfská škola, což zaručuje potřebný počet míst pro žáky města a spádových oblastí. Pro školní rok 2019/2020 přišlo k zápisům 295 dětí, z čehož téměř třetina bude mít odklad povinné školní docházky.

Eva Švehlová, tisková mluvčí města

Komentáře