Středočeský kraj nabízí zálohové platby na předfinancování výměny kotlů

Ilustrační foto.

STŘEDNÍ ČECHY – Majitelé rodinných domů již od 3. června podávají žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci na výměnu kotlů v rodinných domech.

Aby Středočeský kraj vyšel maximálně vstříc občanům příbramského regionu, kteří by mohli mít finanční problémy s předfinancováním výměny tepelného zdroje, umožní žadatelům ve „věkové kategorii“ 18 až 30 let, nebo 65 let a více, popřípadě osobám zdravotně postiženým bez ohledu na věk, získat na realizaci akce zálohu.

Středočeský kraj se snaží možností zálohových plateb těmto skupinám občanů usnadnit výměnu kotle, ke které stejně bude muset brzy dojít. Přesné pokyny, jak žádat o zálohovou platbu jsou uvedeny na webových stránkách kraje v sekci kotlíkových dotací.  V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky krajského úřadu buď prostřednictvím bezplatného telefonního čísla 800 440 430 nebo na e-mail: kotliky@kr-s.cz.

Komentáře