Nad konečnou podobou odpadkových košů do Pražské se stále diskutuje

Návrh nového koše do Pražské ulice. Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – V létě vedení města informovalo, že připravuje nové odpadkové koše do Pražské ulice. Ty mají nahradit současné, které jsou malé a nevyhovující. Nicméně první verze nových košů se nesetkala s příliš pozitivním přijetím jak u zástupců Spolku Pražské ulice, tak u městského architekta a nad jejich podobou se ještě diskutuje.

Odpadkové koše, které jsou nyní v Pražské ulici, nevyhovují malý obsahem, prší do nich a prakticky svou životnost mají už za sebou. Navíc na mnoha místech i koše chybí, neboť padly za oběť nejčastěji střetu s některým ze zásobovacích vozů. Vedení města proto rozhodlo o instalaci nových košů. Mají být větší a opatřeny stříškou, aby do nich nepršelo. Nicméně s podobou nového koše, který zaměstnanci Technických služeb města Příbram vyrobili, není příliš spokojený například předseda Spolku Pražské ulice Marek Školoud. „V podstatě je to ten samý koš, co už v Pražské je, jen je větší a má stříšku. Nám by se líbil například nějaký s dřevěnými prvky, jako jsou například na Svaté Hoře, ale ty se podle památkářů do centra města nehodí,“ konstatoval. Podle vedení města má k návrhu nového koše výhrady i městský architekt.

Odpadkový koš v Pražské ulici.

Vzhledem k tomu, že ale jde o historické centrum města, tak mobiliář musí odpovídat také požadavkům památkářů. „Čili ta myšlenka je, aby ten koš měl podobný tvar, podle požadavku památkářů, pokud možno i stejnou barvu, tedy zelenou s odkazem na historii města a jeho barvy a se stříškou památkáři souhlasí,“ uvedl místostarosta Vladimír Karpíšek s tím, že pokud budou koše vyrábět Technické služby, tak město výrazně ušetří i finanční prostředky. „Ta úspora se týká i případných oprav nebo výměn,“ doplnil.

Navíc chce město sjednotit odpadkové koše na celém svém území. Důvodem je praktičnost. V současné době se na území města totiž nachází čtyři nebo pět různých typů odpadkových košů. To mimo jiné komplikuje i jejich vyvážení. Město by proto chtělo přejít na jeden typ v celé Příbrami.

Velký počet různých typů odpadkových košů komplikuje pracovníkům Technických služeb jejich vyvážení. „Oni musí některé z nich odemykat, aby je mohli vysypat a každý z těch typů má jiný typ zámku, takže jezdí s velkým svazkem klíčů a to samozřejmě práci zdržuje. Pokud bychom odpadkové koše na v Příbrami sjednotili na jeden nebo dva typy, výrazně to práci Technickým službám ulehčí,“ vysvětlil místostarosta Miroslav Peterka s tím, že podobné komplikace jsou spojené i s jejich opravou, ale v případě jednoho či dvou typů by se i toto výrazně zjednodušilo, zrychlilo a zlevnilo.

Odpadkové koše na Svaté Hoře Foto: město Příbram

Komentáře