Na Vojně se poběží pro republiku

Foto: archiv pořadatelů

LEŠETICE – Běh pro republiku se uskuteční v neděli 20. října v okolí Památníku Vojna u Příbrami v rámci oslav 30 let svobody. Bude připravený bohatý doprovodný program a prohlídky pracovního tábora pro politické vězně. Začátek akce je v půl jedenácté dopoledne.

V letošním roce se poběží jako vzpomínka na Františka Zahrádku, kterého komunisté dlouhá léta věznili. Výraznou měrou přispěl po roce 1989 k založení Muzea třetího odboje v Příbrami. „Kde jinde si připomenout osudy politických vězňů než během v okolí Památníku Vojna u Příbrami. Vzpomenout chceme na všechny, kteří se podíleli na utváření demokracie v naší zemi, v roce, kdy si připomínáme 30 let svobody,“ říká organizátor Běhu pro republiku Josef Hovorka.

Běh se koná na oslavu vzniku republiky s cílem připomenout si osud lidí uvězněných v táboře Vojna a v dalších komunistických vězeních. Mnozí z vězněných se často ocitli na útěku a museli tedy běžet, proto dnes pořádáme běh svobody a demokracie.

Okruh povede běžce kolem Památníku Vojna přes Žežice a Lešetice zpět k památníku. Jeho celková délka je pět kilometrů. Součástí programu bude i běh pro děti. V okolí Památníku Vojna vzniklo v minulosti sedm informačních panelů představujících konkrétní místa a příběhy politických vězňů. „Někdy musíme běžet proti zapomnění a udržovat vzpomínky naživu. Běžci poznají vlastní limity a pocity politických vězňů, ale také českou historii. Jejich příběhy jsou inspirací pro každého z nás i dnes,“ dodává Josef Hovorka.

Příběh Františka Zahrádky
Jeden ze zakladatelů Konfederace politických vězňů, komunisté ho uvěznili na 13 let v uranových lágrech, z důvodu, že pomohl jedenácti lidem na svobodu. František Zahrádka prošel jedenácti věznicemi a tábory. Největší část strávil v uranových lágrech, kde třídil radioaktivní rudu, propuštěn byl až v roce 1962. Po roce 1989 zakládal pobočku Konfederace politických vězňů v Příbrami a podílel se na vybudování Muzea 3. odboje a Památníku obětem komunismu Vojna. V roce 2007 dostal za celoživotní zásluhy Řád T. G. Masaryka a obdržel také Cenu Paměti národa.

Komentáře