Na rozvojové projekty a ediční činnost krajských muzeí a galerií přispěje kraj téměř 1,7 milionu korun

Památník Karla Čapka ve Strži.

STŘEDNÍ ČECHY – Tradiční setkání hornických měst, knihovnická soutěž Středočeský Kramerius nebo pořádání vědecké konference Mezi obcí a státem jsou mezi projektovými záměry, které schválila krajská rada na posledním zasedání. Zároveň radní odsouhlasili poskytnutí financí osmi krajským organizacím na podporu ediční činnosti. Celková výše finanční podpory všech projektových chválených projektů činí téměř 1,7 milionu korun.

Knihovnická soutěž o nejlepšího knihovníka – Středočeský Kramerius pořádaná Středočeskou knihovnou v Kladně, dvoudenní odborná konference na téma Fenomén okresní samosprávy v českých zemích 1848–2002, pořádaná Muzeem Podblanicka a tradiční setkání hornických měst a obcí, které příští rok proběhne v Jílovém u Prahy, a jehož spolupořadatelem je Regionálnímu muzeum, jsou příklady akcí, pro které na svém posledním zasedání schválili finanční podporu radní Středočeského kraje. Přidělení financí bylo schváleno také Památníku Karla Čapka na roční splátku za pronájem tzv. Poesiomatu, který byl loni umístěn v zahradě Památníku. „Činnost našich organizací je opravdu různorodá. Odborná konference, kterou pořádá Muzeum Podblanicka ve spolupráci s Akademií věd České republiky, či tradiční setkání hornických měst a obcí, jehož se tradičně zúčastní kolem 3 tisíce hostů z celé Evropy, jsou velké akce, které rozhodně významným způsobem ovlivňují také cestovní ruch v regionu. Oproti tomu soutěž Kramerius pořádaná již tradičně Středočeskou vědeckou knihovnou, slouží jako motivace a inspirace pro malé knihovny, které podporuje k aktivní činnosti i vzájemné spolupráci,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče i cestovního ruchu Václav Švenda.   

Kromě financí na rozvojové projekty schválila krajská rada rovněž finanční podporu na ediční činnost pro celkem 8 krajských muzeí a galerií. „Publikace k proběhlým výstavám či odborné tisky jsou tradičními výstupy našich organizací, které si rozhodně zasluhují naši pozornost. Trochu netradiční publikaci připravuje tentokrát Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Formou vzdělávacího komiksu představí keltská sídliště a poznatky o antickém obchodování, založené na reálných archeologických nálezech,“ upozorňuje radní Švenda.

 

Komentáře