Mírné zlevnění lunaparkům a zdražení cirkusů, zřejmě městu neprospěje

PŘÍBRAM – Na svém posledním jednání, které se konalo v pondělí se zastupitelé mimo jiné zabývali už potřetí cenami za zábor veřejného prostranství pro provozovatelé pouťových atrakcí a lunaparků. Ti společně například s osadním výborem z Březových Hor či pořadateli tradiční Prokopské pouti požadovali snížení poplatku, který od letošního února činil 30 korun za metr čtvereční.

Zastupitelé po dlouhé diskuzi, kterou dokonce přerušili desetiminutovou přestávkou k poradě, schválili snížení ceny podle návrhu rady města z třiceti na patnáct korun za metr čtvereční a u cirkusů, které měly platit jen pět korun sazbu, zvedli na deset korun.

Zajímavý poznatek co se týče cirkusů při projednávání bodu přinesl zastupitel Jiří Holý, který uvedl: „Jsem majitelem v podstatě jediného pozemku v Příbrami, kde se ten cirkus dá pořádat.“ Myslel tím pozemek naproti obchodnímu centru STOP SHOP. „Já ten pozemek pronajímám za symbolickou cenu plus tolik kolik si řekne Charita lístků. Ten komerční nájem, který jim zde dneska dáváme, je v podstatě žádnej cirkus ve městě,“ doplnil Jiří Holý.

Zde je celé jeho vyjádření.

 

Jsem rád, že se cenové nůžky mezi oběma sazbami poněkud sevřely a cena pro kolotoče se snížila na polovinu,“ řekl zastupitel Václav Švenda, který navrhoval pro poutě i cirkusy stejnou sazbu pět korun. „Nicméně problém to úplně nevyřešilo a ceny za zábor mohou být stále likvidační pro některé tradiční akce ve městě,“ dodal.

 

Spokojen z rozhodnutím zastupitelů nebyl ani předseda osadního výboru na Březových Horách Tomáš Mosler, který řekl: „Osadní výbor Březové Hory vyjadřuje politování nad tím, že se navzdory předloženému návrhu nepodařilo snížit poplatky, městem nedávno výrazně zvýšené, pro provozovatele atrakcí v místní části Březové Hory.“ Dále uvedl: „Novodobá Prokopská pouť navazuje na dřívější kulturní akce našich předků. Nejde jen o prosté shromáždění občanů. Jedná se o tradici – letos se koná 30. ročník – ke které kolotoče patří. Osadní výbor bude nadále usilovat o to, aby pro provozovatele kolotočů při budoucích Prokopských poutích platily příznivější podmínky než dnes.“

Za snahou snížit poplatek za kolotoče byla i obava, aby tyto pouťové atrakce nebyla ochuzená letošní jubilejní Prokopská pouť, která letos slaví už třicátý ročník ve své novodobě historii. „Program pouti bude stejný jako v minulých letech,“ konstatovala Denisa Šrajnová, místostarostka spolku Prokop, který akci pořádá.

 

Komentáře