Městu se nedaří realizovat projekty participativního rozpočtu z roku 2018

PŘÍBRAM – S velkým nadšením a očekáváním zavedlo město v roce 2018 projekt Společně pro Příbram, ve kterém si sami občané navrhovali a posléze rozhodovali hlasováním, jaké projekty, ve výši více jak milión korun, budou v našem městě realizovány.

Autorka projektu přes Kaňku bezpečně na Padák.

V červnu roku 2018 vyhlásilo město vítěze, kterými se staly tyto projekty:

Přes Kaňku bezpečně na Padák (3. místo, 484 hlasů)
Tento projekt je zaměřen na bezpečné propojení zelené páteře města s lesoparkem Padák a Hatě. Cílem projektu je provedení úpravy stávající zeleně, vybudování nového chodníku a místa s odpočinkovou část, kde bude přístřešek s posezením a vyhlídkové molo na rybník Kaňka. Projekt je v současné době ve fázi projektové přípravy. Proběhlo zaměření geodetem a předání podkladů a požadavků projektantovi. Vlastní realizace je předpokládaná na měsíc květen až červen 2019.

Renovace laviček na Svaté Hoře (2. místo, 639 hlasů)
V místě Svaté Hory bude v prostoru mezi jednotlivé stromy aleje vedoucí od náměstí kostela směrem ke studánce provedena výměna stávajících laviček v počtu 34 kusů za nové lavičky v počtu 17 kusů a v prostoru sadu u Svatohorských schodů bude pět stávajících laviček nahrazeno třemi novými lavičkami. Nové lavičky budou v provedení podle návrhu architekta města Jaroslava Malého. V současné době probíhá správní řízení, které vede památková péče MěÚ Příbram a památková péče Středočeského kraje. Realizaci instalace laviček na uvedená místa budou provádět Technické služby města Příbrami a to do konce dubna 2019, v závislosti na klimatických podmínkách.

Cyklistická koncepce města Příbram (1. místo, 673 hlasů)
Společně s navrhovatelem projektu bylo sestaveno zadání veřejné zakázky. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zpracování koncepce. Realizace je plánována do konce května 2019

S realizací nebudeme otálet, v rozpočtu na to penízky máme,“ uvedl po vyhlášení výsledků v roce 2018 již bývalý starosta města Jindřich Vařeka. Jak je to tedy s realizací?

Projekt Cyklistická koncepce města Příbram: Sice se o ní hodně mluví, ale například stránky pro cyklisty, které měly poskytovat informace na adrese www.pribram.na kole.cz  jsou nedostupné a žádná koncepce zatím veřejně představena nebyla.

Projekt Renovace laviček na Svaté Hoře: U něj by se dalo konstatovat, že je splněno i když už díky vandalům některé lavičky potřebují znovu opravu.

Projekt Přes Kaňku bezpečně na Padák: V tomto případě se nic nerealizuje, jak sami můžete vidět z fotek a videa níže.

O termínech dokončení některých těchto projektů město informovalo v letošním březonovém Kahanu na stranách 8 a 9. Více ZDE.

Otázkou tak zůstává, zda to do budoucna neodradí občany města se do těchto projektů zapojovat, když vedení města neplní své sliby a termíny jejich realizace.

Projekt přes Kaňku bezpečně na Padák.
Místo, kde má projekt vzniknout, srpen 2019.

 

Komentáře