Proti spojce na Zdaboři vznikla petice. Místní se bojí, že zhorší jejich život

Zdabořská ulice

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Sdružení občanů a přátel Zdaboře usiluje o vynětí tzv. Drkolnovské spojky z územního plánu města. Podle nich tato komunika přivede do Zdaboře další dopravu a zhorší život místních obyvatel.

Velkou zátěží bude už samotný obchvat

Sdružení nesouhlasí s další přípravou tzv. Drkolnovské (někdy též Rožmitálské) spojky. Jedná se o plánované spojení silnice č. III/1911 – JV obchvat Zdabořská – JV obchvat a vyzývá vedení města, zastupitelstvo města Příbram a další instituce a orgány, aby se v této věci zasadily o řešení. Za řešení považujeme vynětí těchto komunikací z Územního plánu Příbram účinného ke dni 17. července 2018.

Spojka radikálně zhorší dopravní situaci ve Zdaboři. Tato část města bude extrémně zatížena dopravou a exhalacemi z nově vzniklého tzv. Jihovýchodního obchvatu města Příbram. V minulosti se značná část veřejnosti ve Zdaboři vyslovila negativně vůči tomuto obchvatu, a to formou veřejných prohlášení nebo petic. V současnosti se tato část města, která čítá více než tisícovku obyvatel, smířila s tím, že obchvat bude vybudován.

Pokud už místní přijali obchvat za nevyhnutelný a rozhodli se proti němu neprotestovat v zájmu zlepšení života obyvatel v jiných částech města, jeví se jako velmi nespravedlivé přidávat k vzniklému zatížení dopravou, hlukem a škodlivými emisemi další zdroj těchto potíží. Takzvaná Drkolnovská (Rožmitálská) spojka přetne Zdaboř na dvě části a přivede sem další dopravu, která bude násobit potíže spojené se samotným obchvatem (hluk, exhalace, zhoršené životní prostředí atd.). To, že by Drkolnovská (Rožmitálská) spojka byla pouze komunikací, která bude vyvádět část dopravy z blízkosti zamýšlené rezidentní výstavby ve Zdaboři, je vysoce nepravděpodobné. Spojka bude přímo „podporovat“ a vyvolávat dopravní toky mezi obchvatem a Bohutínem. Převážné části současných obyvatel Zdaboře, ale i novým rezidentům, kteří budou stavět v oblasti, kvůli které se spojka má prioritně budovat, se zásadně zhorší životní podmínky.

Spojka byla navržena před více než 20 lety v době, kdy osídlení Zdaboře bylo řidší. Za téměř jednu generaci se však mnoho změnilo. V blízkosti spojky vznikl velký počet nových objektů pro bydlení, ve kterých žijí v součtu možná stovky obyvatel. Území, na kterém má ležet spojka, slouží pro mnoho obyvatel jako prakticky jediná „zelená zóna“ uvnitř zástavby. Okolí tzv. Zdabořské studánky bylo kultivováno a jde opět o místo, které je masivně využíváno cyklisty nebo pěšími. V čase koronavirových uzávěr, které trvaly více než rok (a o nichž nelze prohlásit, že se v nějaké podobě ještě nezavedou), byla tato místa jednou z mála možností, kterou mohli zdejší obyvatelé se svými dětmi a psy využívat pro relaxaci.

Řešení existuje

Spojka v této podobě není nutná, pokud bude citlivě regulována budoucí rezidentní výstavba ve Zdaboři a doprava vyvedena na Rožmitálskou silnici. Rožmitálská bude současně daleko méně frekventovaná, než je tomu nyní, protože podle všech záměrů Ředitelství silnic a dálnic bude převážná část dopravy vyvedena pomocí obchvatu.

Celá oblast Zdaboře, v tomto rozsahu jako jediná městská část Příbrami, bude zcela extrémně postižena dopady klíčové dopravní stavby posledních desetiletí – Jihovýchodního obchvatu města Příbrami. Bude to znamenat enormní zatížení hlukem a škodlivinami a zásadně se navýší doprava. Občané Zdaboře si opravdu nezaslouží, aby se museli vyrovnávat s dopady další velké dopravní stavby.

Bývalými politickými zástupci města bylo uváděno, že Drkolnovská (Rožmitálská) spojka bude vyňata z územního plánu. Pokud k tomu nedojde, přispěje tento fakt k chápání politiky a veřejné správy jako krajně nedůvěryhodného partnera. U mnoha lidí, kteří politikům a státu už nyní příliš nevěří, dojde k další erozi důvěry vůči státu a jeho reprezentantům. Nadto se Drkolnovská (Rožmitálská) spojka, právě z důvodu právě uvedeného, může stát politikem a součástí vleklých, a to nejen politických sporů.

Sdružení občanů a přátel Zdaboře

Petice je na webu:

www.petice.com/petice_za_vynti_tzv_drkolnovske_spojky_z_uzemniho_planu_pibrami

Podepsat ji lze také osobně:

Kontakt: Ing. Vladimír Pruner, prunerzdabor@centrum.cz, 604 376 190

Komentáře