Hornické muzeum Příbram pokračuje v úspěšné mezinárodní spolupráci

Vlevo ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl, vpravo ředitel muzea v Neukirchenu Günther Bauernfeind. Foto: Hornické muzeum Příbram

PŘÍBRAM/CLAUSTHAL-ZELLERFELD – Hornické muzeum Příbram v minulosti připravilo ve spolupráci s partnerským hornickým muzeem, archivem a Technickou univerzitou v Clausthal-Zellerfeld v SRN mezinárodní technickou výstavu nazvanou Z historie drátěných těžních lan Expozice přibližuje významnou kapitolu v historii báňského podnikání, vynález a aplikaci drátěných těžních lan, které sehrály od poloviny 19. století v dějinách světového hornictví nezastupitelnou roli.

Výstava podle scénáře ředitele muzea Josefa Velfla a Ulricha Haaga zpracovaná v česko-německé jazykové mutaci, doplněná zajímavými vyobrazeními i historickými exponáty, pojednává o geniálním vynálezu a následné aplikaci drátěných těžních lan, které sehrály od poloviny 19. století v dějinách světového hornictví nezastupitelnou roli. „U zrodu tohoto objevu stál roku 1834 v německém městě Clausthal Wilhelm August Julius Albert. Jeho technologie našla záhy uplatnění v Čechách, v mezinárodně významném březohorském rudním revíru a odtud se pak šířila do celého světa. Drátěná lana našla v průběhu dějin využití nejen v hornictví, ale například při konstrukci lanových drah, mostů, jeřábů, výtahů, až po hnací řemeny automobilů,“ připomíná ředitel příbramského muzea Josef Velfl.

K světovým unikátům s drátěnými lany náleží mimo jiné most Golden Gate Bridge v San Francisco nebo visutý most v Brooklinu v New Yorku. U nás známé lanovky na Ještěd, Petřín a další, a dále z pozoruhodných staveb Mariánský most v Ústí nad Labem nebo most na Jižní spojce v Praze a další díla; v neposlední řadě výtahová zařízení v mnoha výškových budovách. Ale na samém prvopočátku to byla drátěná těžní lana používaná v hornictví na Příbramsku.

První prezentace výstavy se odehrála v roce 2011 v Hornickém muzeu Příbram. Následně putovala po technických muzeích v ČR a v Německu. Naposledy byla instalována ve městě Clausthall-Zellerfled, a to od ledna do července letošního roku. V jejích prostorách se konalo odborné kolokvium, z něhož vzešel sborník s příspěvkem o historii hutnictví na Příbramsku (autorů J. Velfla a U. Haaga).  „Největší návštěvnost tato výstava měla v Drážďanech, kde jestě před pandemií koronaviru jí v Muzeu dopravy vidělo 40 tisíc lidí,“ připomněl Velfl.

Hornické muzeum Příbram se dále zúčastnilo oslav 30. výročí založení muzea v Neukirchenu, kde se uskutečnilo jednání o další spolupráci.

Komentáře