Město už vybralo firmu na rekonstrukci Prokopské ulice

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – O opravě Prokopské ulice na Březových Horách se mluví už dlouho. Nyní je zase o něco blíž realizaci. Město totiž vybralo dodavatele stavby. Tím je firma 1. SčV. Samotné práce budou zahájeny v průběhu letních měsíců a potrvají 40 týdnů. Město ta investice vyjde na necelých 50 milionů korun.

Původně se ale počítalo s částkou okolo 35 milionů, ovšem vše je dnes dražší a tak cena stoupla. Nicméně to nebyl jediný problém, se kterým se město muselo vypořádat. „Během té veřejné zakázky docházelo k průtahům, protože tam bylo mnoho dotazů z řad uchazečů. Museli jsme je pracně vypořádávat s projekční firmou Pontex, která se zcela optimálním způsobem ujala svého úkolu a proto trvalo dlouho vybrání dodavatele, ale jsme rádi, že ho konečně máme,“ konstatoval příbramský starosta Jan Konvalinka.

Starosta také zmínil, že před samotným zahájením prací se uskuteční veřejné setkání se zástupci vítězné firmy a osadního výboru, aby si vzájemně koordinovali své požadavky. Stavba má trvat 40 týdnů, ale reálně to bude asi déle, protože se počítá se zimní přestávkou kvůli nevhodným klimatickým podmínkám. „Je obrovská akce, která se bude týkat nejen povrchů, ale i všech sítí, které tam jsou,“ dodal Konvalinka. V rámci stavby také dojde na umístění polozapuštěných kontejnerů na odpad. Zachována by měla ale zůstat jak dlažba, tak obruby chodníků. „Aby ráz Prokopské ulice zůstal zachován,“ ujišťuje obyvatele ulice i Březových Hor příbramský starosta.

Ovšem po dobu stavby musí místní obyvatelé počítat s jistými omezeními. „Dopravní obslužnost například pro složky IZS ale zůstane zachována, ale k těm omezením tak prostě bude docházet a ke snížení životního komfortu také,“ připomněl na závěr Jan Konvalinka.

Komentáře