Město dokončilo úpravu zeleně na Svaté Hoře

PŘÍBRAM – Za posledních 30 let dominanta města Svatá Hora zarůstá jak stromy, tak nálety. Radnice proto loni v létě rozhodla o zlepšení pohledů na tuto barokní církevní památku. Přes zimu došlo k odstranění asi padesátky stromů, které vybrali odborníci.

Úprava zeleně se uskutečnila na městských pozemcích a prováděla se podle odborné studie, kterou si loni nechalo město vypracovat. „Městské lesy v období vegetačního klidu odstranily podle studie celkem 49 stromů a stromků z důvodů havarijních, zdravotních a pěstebních. Dále pak šest stromů, které výrazně ovlivňovaly dálkové pohledy na baziliku,“ uvedl Petr Bílek z odboru životního. Tři stovky staletých stromů na městském pozemku zůstaly.

K odstranění uvedeného počtu stromů město získalo povolení orgánů státní památkové péče a ochrany přírody. „Žádný spolek neprojevil zájem stát se účastníkem řízení vedeného v této věci orgánem ochrany přírody,“ doplnil Bílek.

Komentáře