Město chystá schodkový rozpočet, do konečné podoby se můžete zapojit

místostarosta Martin Buršík

PŘÍBRAM – Místostarosta Martin Buršík vyzývá občany aby se zapojili do přípravy rozpočtu města na příští rok. Návrh rozpočtu města na rok 2021 počítá s příjmy ve výši 861 miliónů korun a výdaji ve výši 1,045 miliardy korun. Schodek ve výši 184 miliónu by měl být pokryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

„Vedení města připravilo návrh rozpočtu, který je zveřejněný na webové stránce města a slouží jako podklad pro veřejné slyšení, které by se mělo konat pokud to vládní opatření povolí ve středu 21. října od 15 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva,“ zve občany Martin Buršík.

Mezi největší investice v návrhu rozpočtu pro rok 2021 patří kanalizace v Lazci za 45 miliónů, Domov seniorů v Žežické ulici za 35 miliónů, parkoviště v ulici Gen. Khola za 15 miliónů, Čekalikovský rybník a jeho okolí za 15 miliónů nebo parkoviště na Flusárně za 8 miliónů. Plánuje se také oprava ZŠ Pod Svatou Horou za 10 miliónů, investice do sběrného dvora a jeho rozšíření za 6,5 miliónů nebo oprava silnice a chodníků v Obecnické ulici. Také se počítá se 4 milióny na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bazénu. 

Do čeho všeho chce město podle návrhu rozpočtu v příštím roce investovat se dozvíte na tomto odkazu: https://pribram.eu/mesto-pribram/rozpocet-mesta/rozpocet-2021.html

Pokud tam není investice, kterou byste si představovali, přijďte to říct vedení města na avízové veřejné slyšení. Zde pozvánka Martina Buršíka uveřejněná v radničním videu „Minutky z radnice“:

Komentáře