Letošní Noc kostelů bude ve znamení historie i hudby

PŘÍBRAMSKO – K letošní Noci kostelů se v pátek 24. května na Příbramsku už tradičně připojí celá řada kostelů a kostelíků a to jak v městech, tak i na vesnicích. Pro své návštěvníky mají jednotlivé kostely připravený i zajímavý program a mnohdy například nabídnou i prohlídky míst, kam se běžně veřejnost nedostane.

V Příbrami se k letošnímu programu připojí například Svatá Hora, kde program začne v půl sedmé u vchodu do Svatohorských schodů v Dlouhé ulici a po nich se veřejnost může vydat až na samotné poutní místo nad městem. Veřejnost pak v 19 hodin v Korunovační kapli přivítá sbor Svatohorských trubačů společně s P. Davidem Horáčkem. V samotném programu pak návštěvníci najdou například Mariánské nešpory s gregoriánskými zpěvy, prohlídku nových varhan s výkladem či procházku ambity se zaměřením na terasu se sochami světců a mnoho dalšího. Návštěvníky navíc už nebude omezovat uzavírka Balbínovy ulice, kde byl dnes obnovený provoz.

Druhým příbramským kostelem, který bude kostel Svatého Jakuba Staršího na náměstí TGM, který program zahájí v 18 hodin a jeho součástí budou komentované prohlídky kostela, program pro děti nebo přednáška ředitelky příbramského archivu Věry Smolové o jeho historii.

Také v Dobříši se pro veřejnost otevřou dva kostely. Tím prvním je kostel Českobratrské církve evangelické který stojí v blízkosti Příbramské ulice a druhým pak kostel Nejsvětější Trojice naproti dobříšskému zámku.

V Rožmitále pod Třemšínem se v rámci letošního programu Noci kostelů uskuteční modlitba za Rožmitál, která začne pět minut před 23 hodinou. Kostel sv. Martina na Komenského náměstí v Sedlčanech se zase zaměří na děti a nabídne jim od půl páté odpoledne program s názvem Detektiv v kostele II. V půl osmé večer je pak pro veřejnost připraveno téma Bible a astronomie.

Bohatý program chystají i kostely na vesnicích a v městysech. Například v Kamýku nad Vltavou v kostele Narození Panny Marie přiblíží od 20 hodin starosta Petr Halada zajímavosti z historie kostelů v Kamýku. Přiblížení historie kostela a celou řadu hudebních vystoupení nabídne od půl osmé večer program v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan. Další koncerty nabídnou i další místa jako například kostel sv. Jana Křtitele na poušti v Dolních Hbitech, kde od 18,45 vystoupí dětský pěvecký sbor sv. Ignáce z Březnice nebo od 19 hodin koncert smíšeného chrámové sboru v kostele sv. Mikuláše v Jincích a mnoha dalších místech.

Komentáře