Letos na jaře začne ŘSD s opravou druhého mostu v Oborách

Foto: ŘSD

OBORY – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo zhotovitele celkové opravy 15 metrů dlouhého mostu na silnici I/18 u Obor. Most přes potok Strupina opraví společnost Stramosty s.r.o. za 9,25 milionů korun bez DPH. Práce by měly trvat 140 kalendářních dnů. Důvodem celkové opravy je zejména velmi špatný stav spodní stavby, který je hodnocený jako velmi špatný.

Je to už druhá oprava mostu v Oborách v brzké době. V polovině loňského prosince byl do provozu uvedený nový most na druhém konci obce ve směru od Příbrami na Sedlčany. U této stavby, které se nachází před obcí ve směru od Příbrami, půjde o nahrazení nevyhovující nosné konstrukce novou. Spolu s tím budou nahrazeny i úložné prahy, římsy, svodidla. „Po polovinách bude tedy provedena demolice nosné konstrukce a oprava spodní stavby, přičemž bude využita základová konstrukce mostu stávajícího. Na zachovaných částech dříků opěr bude třeba vybetonovat nové úložné prahy,“ uvedl Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

Nová nosná konstrukce mostu bude monolitická ze železobetonu a šířce 9,5 metrů a na opěrách vetknutá do úložných prahů bez nutnosti použití mostních závěr. Na ní budou rovněž vybetonované nové monolitické železobetonové římsy šířky 0,8 metru a mostní svršek bude osazen novým mostním příslušenstvím včetně nového asfaltu.  „V rámci oprav pod a v okolí mostu vznikne nové revizní schodiště, podél křídel mostu bude provedeno odláždění lomovým kamenem do betonu a dlážděny budou i plochy před a za římsami. Nově bude vydlážděno lomovým kamenem i koryto potoka Strupina,“ doplnil Buček. 

Stavební práce se budou provádět po polovinách při zachování vždy jednoho jízdního pruhu pro dorpavu. „Provoz přes most tak bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Nicméně při demolici mostu a položení obrusné vrstvy se počítá i s úplnou uzavírkou po dobu tří víkendů a převedením provozu na značené objízdné trasy. Zahájení prací plánujeme během dubna tohoto roku,“ uzavřel Martin Buček.

Foto: ŘSD

 

 

Komentáře