Kriminalita na Příbramsku loni vzrostla o 10 procent

PŘÍBRAM – V loňském roce došlo na Územním odboru Příbram k nárůstu kriminality o 163 případů, tj. o 10 % více než v roce 2021. Na území celé České republiky činilo zvýšení kriminality téměř 19 %. Na Příbramsku bylo spácháno celkem 1717 trestných činů, z toho bylo objasněno 710 případů, což je 41 %. Navíc z uplynulých let bylo doobjasněno 142 případů.

Přestože registrovaná kriminalita vzrostla, byl zaznamenán pokles škod způsobených trestnou činností o 45 milionů korun. „Nárůst kriminality zřejmě souvisí s úplným rozvolněním protipandemických opatření, počty trestných činů se tak přiblížily k úrovni z roku 2019. Na Obvodním oddělení Příbram loni evidovali 835 trestných činů, což je 48,6 % z celkové kriminality,“ říká policejní komisařka prevence Monika Schindlová.

Nejvíce se na kriminalitě na Příbramsku stále podílí majetková trestná činnost, policie loni řešila 907 činů, což je téměř 53 % z celkové kriminality, jde o nárůst oproti roku 2021 o 137 případů. Nejčastěji se jedná ovloupání do tzv. ostatních objektů. Loni policisté řešili 131 těchto případů, jedná se o pokles o 49 případů proti roku 2021 a poté krádeže věcí z vozidel což bylo 118 případů, tady došlo k nárůstu o 59 případů. „Šestašedesát vykradených aut a vloupání do 65 ostatních objektů bylo přímo v Příbrami. Loni také zmizelo 40 automobilů, to je o 16 více než v roce 2021 a 28 jízdních kol, tam byl zaznamený pokles o 14 případů proti roku 2021,“ říká Monika Schindlová. Krádeží vloupáním bylo evidováno 423, a to zejména do ostatních objektů (např. garáže, sklepy, kůlny), domů (46), chat (33 případů), obchodů (25), bytů (14). Celkový počet vloupání stoupl o 19 případů.

Policisté také řešili 119 podvodů, v této oblasti došlo k nárůstu o 71 případů, ale objasněno jich bylo pouze deset. Následuje 70 případů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (nárůst o 25 případů) a 66x šlo o krádeže prosté v obchodech (34x spáchali recidivisté). „Počet podvodů velmi narostl, což souvisí s přesunem této trestné činnosti do kyberprostoru. U on-line podvodů jsou zaznamenávány prvky organizovaného zločinu s mezinárodním přesahem, objasněnost je zatím velmi nízká,“ dodává příbramská policejní komisařka prevence.

Násilná trestná činnost stoupla pouze o jeden případ, ze 118 na 119. Objasněnost činila 54 %. Loni došlo k jednomu pokusu vraždy, který byl objasněn. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 34x (o 13 více než v roce 2021), 22x porušování domovní svobody, 18x vydírání, 18x nebezpečné vyhrožování, 10x loupež (objasněno 9 případů), 6x týrání osoby žijící ve společném obydlí a 1x nebezpečné pronásledování.

Počet hospodářských trestných činů klesl z 97 na 95. Nejčastějšími případy jsou: podvod 19x, neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému 17x, zkrácení daně 15x, zpronevěra 11x, úvěrový podvod 3x.

U mravnostní kriminality došlo k poklesu o pět případů, z 31 na 26 činů. Z toho je celkem deset případů znásilnění, osm případů dětské pornografie a zneužití dítěte k ní, tři případy pohlavního zneužívání (pokles o 6 případů oproti roku 2021) a jeden případ šíření pornografie.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 30 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů. Drogové problematice je věnována velká pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou trestnou činností.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo: 173x maření výkonu úředního rozhodnutí, 118x ohrožení pod vlivem návykové látky, 61x zanedbání povinné výživy, 53x poškození cizí věci, 38x sprejerství.

Recidivisté spáchali celkem 386 případů, tj. více než polovina objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli různých krádeží, hlavně v obchodech, mařili výkon úředního rozhodnutí, neplatili výživné, vloupávali se do ostatních objektů a jezdili pod vlivem návykových látek. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 17 trestných činech.

Kriminalistům se podařilo během loňského roku vypátrat 286 osob, např. na 72 osob byl vydán příkaz k zatčení, 23 osob se vyhýbalo výkonu trestu odnětí svobody, u 16 jsme pátrali po jejich pobytu, dále jsme hledali svěřence výchovných ústavů a podezřelé či obviněné osoby. Loni proběhlo na Příbramsku celkem 46 pátracích akcí, hledali jsme např. 14 seniorů a 12 dětí.

 

Komentáře