Vedení města vybralo dodavatele stavby parkoviště v ulici Gen. Kholla

PŘÍBRAM – Vedení města na svém posledním jednání rady města vybrala zhotovitele rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla.

Rozšíření parkovacích míst zhotoví společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 za nabídkovou cenu 10 450 708,02 Kč bez DPH.

Rozšíření parkovacích míst v této ulici mělo vedení města v plánu už od roku 2019, kdy s tím počítalo v rozpočtu, pak v roce 2020, ale zřejmě až v letošním roce se stavba podaří uskutečnit. Stavba se také zkomplikovala díky přeložce kabelu ČEZu, který v roce 2019 vydal nesouhlasné stanovisko při žádosti o vydání stavebního povolení z důvodu umístění podzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV a podzemního vedení nízkého napětí NN 0,4 kV v místě plánované stavby parkovacích míst.

Celkové náklady na přeložku kabelů ČEZ vyčíslil na 1.209.500,- Kč. Na základě toho rada města schválila v roce 2019 s ČEZ Distribuce a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (rozhodnutí Rady č.776/2019).

 

Stavba parkoviště v ulici Gen. Kholla se tak kromě vysoutěžené částky 10 450 708, 02 Kč bez DPH tedy ještě prodraží o více jak 1,2 milionů korun. 

Komentáře