Kriminalita na Příbramsku loni stoupla o osm procent

Ilustrační foto. Foto: pixabay.com

PŘÍBRAMSKO – V loňském roce došlo na Územním odboru Příbram k mírnému vzestupu kriminality o 128 případů, tj. o 7,8 % více než v roce 2018. Na Příbramsku bylo spácháno celkem 1775 trestných činů. Z toho bylo objasněno 866 případů, což je 49 %. Navíc z uplynulých let bylo doobjasněno 138 případů. Na Obvodním oddělení Příbram jsme loni evidovali 857 trestných činů, což je 48 % z celkové kriminality.

Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 868 činů (49 % z celkové kriminality), jde o navýšení oproti roku 2018 o 50 případů, tj. o 6 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností jsou krádeže věcí z vozidel – 125 případů a poté vloupání do ostatních objektů – 113. Devadesát vykradených aut bylo přímo ve městě Příbrami. Loni zmizelo 30 automobilů a 21 jízdních kol. Krádeží vloupáním bylo evidováno 269, a to zejména do ostatních objektů (např. garáže, sklepy, hospodářská stavení), do chat (60 případů), domů (38), obchodů (22) a bytů (21).

Násilná trestná činnost klesla o 19 případů, ze 127 na 108, což je o 15 % méně. Objasněnost činila 75 %. Loni došlo k jedné vraždě, která byla objasněna. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 33x, 18x porušování domovní svobody, 16x nebezpečné vyhrožování. Dále nám bylo oznámeno např. 12x vydírání, 8x loupež, 6x týrání osoby žijící ve společném obydlí, 3x nebezpečné pronásledování.

U mravnostní kriminality došlo k poklesu z 25 na 20 činů, tj. o 20 %. Z toho je celkem devět případů pohlavního zneužívání, pět případů znásilnění a jeden případ šíření pornografie. Objasněno bylo 60 % činů.

Počet hospodářských trestných činů klesl ze 181 na 167.  Nejčastějšími případy jsou: úvěrový podvod 42x, neoprávněné držení platebního prostředku 25x, zkrácení daně 22x, podvod 15x, zpronevěra 15x, pojistný podvod 7x, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací 5x.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 61 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů. Drogové problematice je věnována velká pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou trestnou činností.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo: 145x maření výkonu úředního rozhodnutí, 116x poškození cizí věci, 103x zanedbání povinné výživy, 103x ohrožení pod vlivem návykové látky.

Recidivisté spáchali celkem 440 případů, tj. polovinu objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli různých krádeží, mařili výkon úředního rozhodnutí a neplatili výživné. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 12 trestných činech.

Kriminalistům se podařilo během loňského roku vypátrat 215 osob, např. na 68 osob byl vydán příkaz k zatčení, 21 osob se vyhýbalo výkonu trestu odnětí svobody, u 20 jsme pátrali po jejich pobytu, 15 lidí jsme pohřešovali, 2x šlo o evropský zatýkací rozkaz, dále o svěřence výchovných ústavů a o podezřelé či obviněné osoby. Loni proběhlo na Příbramsku celkem 18 větších pátracích akcí, hledali jsme např. dvě děti, tři seniory a osm pacientů nemocnic.

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v loňském roce mírně vzrostla, oproti nejhoršímu období roku 2007 však byla o 64 % nižší. Ve všech oblastech kromě majetkových činů, zejména krádeží vloupáním, došlo k poklesu. Největší pokles byl zaznamenán u mravnostních a násilných trestných činů.

Monika Schindlová,

tisková mluvčí P ČR Příbram

Komentáře