Kraj zmodernizuje učiliště v Hluboši

Ilustrační foto.

STŘEDNÍ ČECHY/HLUBOŠ – V rámci modernizace krajských středních škol krajští radní odsouhlasili vyhlášení dvou veřejných zakázek – na modernizaci svařovny ve Středním odborném učilišti Hluboš u Příbrami a modernizaci odborné učebny pro instalatéry ve Středním odborném učilišti Hubálov u Mnichova Hradiště. Celková předpokládaná hodnota obou veřejných zakázek je téměř 22,7 milionu korun.

Jednou z klíčových fází modernizace je zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků ve Středním odborném učilišti Hluboš. Tato škola nabízí výuku svářečských metod v oborech Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel a v oboru Opravářské práce. Současná svařovna však již nepostačuje moderním požadavkům na výuku svařování a navíc je kapacitně omezená. „Pro skupinu 12 žáků je v současnosti k dispozici pouze 6 pracovních míst. V nové bezbariérové svařovně budou mít žáci k dispozici 12 pracovních míst, přípravnu se 4 pracovními místy a moderní trenažér virtuálního svařování,“ vysvětluje středočeský radní pro oblast školství Milan Vácha.

Díky těmto inovacím se zvýší bezpečnost práce a umožní žákům pracovat s nejmodernějšími nástroji a pomůckami. Radní pro oblast vzdělávání a sportu, Milan Vácha, zdůraznil, že modernizace má za cíl nejen zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce, ale také pozitivně ovlivní vztah žáků i učitelů odborného výcviku k daným oborům.

Pro SOU Hluboš bude modernizace zahrnovat stavební úpravy, rozšíření stávajícího objektu a vybavení nových místností. V plánu je také nákup nového svářečského vybavení, jako jsou svářečky, dělící přístroj, svářecí a brousící stoly a trenažér virtuálního svařování. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky na modernizaci svařovny činí téměř 11,7 milionu korun, včetně DPH. Část projektu související s vybavením svařovny a svařovacího simulátoru bude soutěžena jako samostatná veřejná zakázka.

SOU Hluboš. Foto: archiv školy

Druhou veřejnou zakázkou je rekonstrukce odborných učeben pro instalatéry ve Středním odborném učilišti Hubálov u Mnichova Hradiště. Kromě modernizace šaten a sociálního zázemí pro žáky se plánuje vytvoření dvou odborných učeben a kabinetu pro učitele pro obor instalatér. Rekonstrukce bude zahrnovat výměnu odpadů, rozvodů vody, stavební úpravy interiéru včetně výměny oken a dveří, výmalbu a pokládku podlahových krytin. Pro zabezpečení vybavení bude nainstalováno moderní zabezpečovací zařízení s napojením na pult centrální ochrany. Důležitým aspektem modernizace bude také zateplení celé fasády domu a půdních prostor a instalace nuceného větrání s rekuperací. Předpokládaná cena této zakázky je odhadována na cca 11 milionů korun.

Obě modernizace by měly být dokončeny do srpna 2024, což přinese výrazné zlepšení podmínek výuky a příležitostí pro žáky obou středních odborných učilišť. Kraj tím prokazuje svůj závazek investovat do moderního a kvalitního vzdělávání, které poskytne žákům nejen důležité odborné dovednosti, ale také motivaci a chuť k učení se a rozvoji.

Komentáře