Kraj vyčlenil na podporu cestovního ruchu 10 milionů

STŘEDNÍ ČECHY – Podmínky dotačního programu na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu projednali krajští radní. Na podporu budování stanovišť pro obytná auta, veřejných přístavišť a vývazišť, na budování nových kempů, či na realizaci záchytných parkovišť vyčlenil kraj 10 milionů korun. Konečné schválení dotačního programu náleží krajskému zastupitelstvu. Žádosti budou moci obce či právnické nebo fyzické osoby podávat na konci srpna.

Dotace jsou určeny na podporu cestovního ruchu v regionu Středních Čech. Účel vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Švenda: „Obliba Středočeského kraje jako turistické destinace neustále stoupá. Chceme proto obcím a také dalším subjektům nabídnout finanční prostředky na vybudování potřebného vybavení, které jim umožní omezit případné negativní důsledky zvýšeného turistického ruchu. Tyto úpravy a nová vybavení zároveň přinesou návštěvníkům kraje větší komfort při jejich cestách za poznáním.“

Dotace jsou určeny na podporu projektů zaměřených na vybudování nových či dovybavení již existujících stání pro obytná auta, pro pořízení dopravního a orientačního značení v turisticky atraktivních lokalitách, na vybudování kempů nebo obnovu mobiliáře stávajících cyklostezek a cyklotras. „Pro rozvoj cestovního ruchu je nezbytné, aby také doprovodná infrastruktura reflektovala potřeby a nároky současnosti. Vzrůstající obliba obytných vozů a karavanů nás například tlačí k vybudování stanovišť s potřebným vybavením, zrovna tak, jako obliba obytných motorových člunů zvyšuje poptávku po nových plovoucích vývazištích na hlavních vodních cestách. V rámci programu může být podpořena rovněž realizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro hlášení stavby zpracovaná autorizovaným projektantem ,“ upřesňuje radní Švenda.  

Program, v němž je alokováno 10 milionů korun, je určen pro obce, které mohou čerpat finance na vybudování potřebné doprovodné infrastruktury, která pomůže s rozvojem cestovního ruchu v jejich lokalitě. Žádosti mohou podávat také právnické či fyzické osoby. Ty musí současně s žádostí o dotaci doložit prohlášení obce, na jejímž území má být projekt realizován, že výsledek projektu bude sloužit k rozvoji cestovního ruchu.  Pokud program schválí krajští zastupitelé, bude příjem žádostí otevřen od 21. 8. 2023 do 15. 9. 2023.

Komentáře