Krajská rada schválila pátou výzvu na příjem žádostí o dotace na výměnu kotlů

Ilustrační foto.

STŘEDNÍ ČECHY – Krajská rada schválila vyhlášení další výzvy na příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Stejně jako ve výzvě čtvrté, oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Žádosti o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, které bude od září 2024 zakázáno používat, budou mít zájemci mít možnost zasílat od 5. září tohoto roku.

Pro danou výzvu požádal Středočeský kraj Ministerstvo životního prostředí o alokaci pro přidělování dotací ve výši přesahující 224 milionů korun. Středočeský kraj aktuálně očekává doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŽP. Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je pro fyzické soby – konečné uživatele stanovena od 5. 9. 2023 do 31. 8. 2024. Žádosti budou podávány elektronicky a následně doručované v listinné papírové formě s podpisem konečného uživatele do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje nebo ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje. „Očekáváme, že počet žádostí by se měl pohybovat okolo 1500. Dle statistických šetření je ve Středočeském kraji totiž stále několik tisíc nevyhovujících kotlů na tuhá paliva,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Účelem dotace je finanční podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů na území Středočeského kraje. Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity:

Nový zdroj tepla

Max. dotace

Kotel na biomasu s ručním přikládáním, včetně akumulační nádoby

130 000 Kč

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

 

Veškeré informace jsou k dispozici na webu kraje.

Komentáře