Galerie zve na vernisáž výstavy mladých malířů

Petr Gruber, Večer, akryl a olej na plátně Zdroj: Galerie Františka Drtikola

PŘÍBRAM – Galerie Františka Drtikola připravuje na středu 14. června vernisáž výstavy KON-FIGURACE / různými směry nejmladší českou figurativní malbou. Kurátor vystavy Petr Vaňous představí výběr z nejmladší české malby, která se zaměřuje na zobrazování předmětů a především lidské figury. Tato mladá generace umělců se inspiruje novými médii, pohyblivým obrazem a sociálními sítěmi, které ovlivňují jejich tvorbu.

Autoři do své práce začleňují rychle se měnící svět kolem nich a transformují ho do nových malířských zkušeností. Tím se otevírají nové otázky týkající se jejich vlastní identity a proměny malířského média. Změny ve vnímání světa se promítají i do jejich díla.

„V dnešní době se vztah k věcnosti mění a vytrácí se v permanentně reprodukovatelné a neustále se měnící realitě. Umělci se zaměřují na vnitřní prožitky a přetvářejí předměty a figury do nových podob. Často se zabývají absurditou a kontrasty ve společnosti a vztahy mezi lidmi,“ říká k chystané výstavě ředitel příbramské galerie Jan Freiberg.

Tomáš Němec, Bez názvu, 2022, olej na plátně Zdroj: Galerie Františka Drtikola

Figura, jako zobrazení lidského jednání, se stává hlavním tématem mnoha obrazů. Umělci ji vystavují vnějším okolnostem a sociálním podmínkám a často zpochybňují tradiční normy a hodnoty. Skrze svoje dílo vyjadřují své vnitřní neklid a rezistenci a reflektují novou citlivost a vědomí své generace.

Výstava KON-FIGURACE, která potrvá až do 3. září, přináší pohled do proměnlivosti současné české malby. Umělci se zabývají rozporuplností a absurditou dnešního světa a prostřednictvím svých obrazů a soch vyjadřují svobodné a kreativní jednání. Jejich práce odkrývá nové perspektivy a pojmenovává vztahy mezi přirozeným a uměle vytvořeným.

Výstava je zkoumáním současného uměleckého projevu a jeho reflexí na dobu, ve které žijeme a přináší pohled na transformaci malířského média a jeho význam v dnešní společnosti. Začátek vernisáže je v 18 hodin.

Laura Limbourg, Girl with flowers, 2022, akryl na plátně Zdroj: Galerie Františka Drtikola

Komentáře