Kraj schválil investice do škol, na peníze se mohou tešit i v Sedlčanech

STŘEDNÍ ČECHY – Rada kraje schválila peníze na opravy či investice do škol, které Středočeský kraj zřizuje. Jedná se o částku 35,74 milionů korun. Na předfinancování a kofinancování projektů školských příspěvkových organizací poskytne kraj dalších celkem 36,9 mil. Kč. Bezmála 150 milionů korun získají školy z Operačního programu Jan Amos Komenský.

„Jsem rád, že po letech stagnace za minulých vedení kraje se nám daří středočeské školy posouvat dál. Investujeme do budov, vybavení a inovací, podporujeme školy v jejich aktivitě, kdy se zapojují do projektů a vyžívají i jiné než krajské peníze, připravujeme rozšíření škol, případně výstavbu nových, abychom postupně zvyšovali kapacitu pro silnější populační ročníky. Jsem rád, že jsou školy aktivní a kombinací různých metod financování se daří zlepšovat prostředí i zvyšovat úroveň vzdělávání,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a školství Milan Vácha. 

O aktivitě škol svědčí například souhrnná informace o projektech škol zřizovaných Středočeským krajem, které byly předloženy do výzvy MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Rada kraje dnes informaci vzala na vědomí. Do výzvy se zapojily celkem tři čtvrtiny krajských škol, které požádaly o celkovou částku téměř 145 mil. Kč. Nejčastěji jsou šablony v projektech zaměřeny na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ a VOŠ, na inovativní vzdělávání žáků v SŠ a VOŠ, na kariérového poradce SŠ, spolupráci pracovníků ve vzdělávání SŠ a dále na koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Výše dotace pro projekt je vždy pevně dána počtem žáků/studentů v organizaci a předmět projektu je limitován kombinací aktivit (tzv. šablon) zveřejněných ve výzvě. Projekty jsou plně hrazeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu bez finanční spoluúčasti příspěvkové organizace nebo kraje.

Rada rozhodovala také o příspěvku kraje na předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z Evropské unie v rámci operačních programů. Jedná se o financování 3 projektů školských příspěvkových organizací ve výši celkem 36,9 milionu korun. Mladoboleslavské Gymnázium Dr. Josefa Pekaře žádalo o příspěvek 24 000 000 Kč na realizaci projektu snížení energetické náročnosti budovy a ISŠT Mělník na stejné účely o částku 136 000 korun. Střední škola designu a řemesel Kladno požaduje 12,75 milionu Kč na realizaci projektu IROP na zvyšování technicko-didaktické úrovně výuky. Předmětem projektu je vytvoření nových odborných učeben, dílen a laboratoří na úseku teoretické a praktické výuky a jejich vybavení moderními technologiemi a pomůckami.

Dalším projednávaným bodem byly příspěvky z kapitoly krajského rozpočtu určené na velké opravy a havárie ve školách a školských zařízeních. Dětské domovy, dům dětí a mládeže i školy podaly žádosti o celkem 27,6 milionů Kč. O příspěvek požádalo celkem 15 subjektů. Například Dětský domov Benešov i Dětský domov Unhošť chtějí koupit nové vícemístné auto pro přepravu dětí do školy, na kroužky nebo k lékaři. Dům dětí a mládeže ve Slaném řeší havarijní stav komínů a střechy. Opravu střechy řeší i Sportovní gymnázium Kladno, kde zatéká do budovy jídelny, stejně jako Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany, kde zatéká do montované sportovní haly. „Stav našich budov průběžně sledujeme a snažíme se je postupně rekonstruovat. Pokud je to možné, využíváme dotační tituly a kombinujeme je s financováním z krajského rozpočtu. Jsou ale samozřejmě situace, kdy nelze čekat na dotace, a pak kraj coby zřizovatel opravu zaplatí, případně na ni přispěje,“ dodal Milan Vácha.

Komentáře