Kraj podpoří šest kulturních projektů. Mezi nimi i jeden v Památníku Antonína Dvořáka

Do Pamatníku Antonína Dvořáka zve jeho ředitel Vojtěch Poláček i v zimě, kdy se pro návštěvníky otevře i o víkendech Foto: Jakub Šmakal

STŘEDNÍ ČECHY – Rada kraje schválila kofinancování šesti kulturních projektů v celkové částce 5,3 milionu korun, které si pro své návštěvníky připravily krajská muzea a galerie. Středočeský kraj se bude na projektech podílet celkovou částkou ve výši 3,4 milionu korun. Mezi projekty, které příspěvkové organizace v oblasti kultury připravily patří například projekt Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.

Projekty jsou spolufinancované Ministerstvem kultury ČR, přičemž podíl kraje dosahuje téměř 65 %. „Záběr projektových záměrů krajských příspěvkových organizací je velmi široký. Od edukačních programů využívajících virtuální realitu, přes praktické ukázky starověkých řemesel až po restaurátorské práce,“ říká Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Cyklus koncertů pro školy, tak s pomocí Středočeského kraje připravuje Památník Antonína Dvořáka. Cílem projektu je přiblížení Dvořákova odkazu mladší generaci prostřednictvím těchto specializovaných profesionálních koncertů a probudit v ní zájem o umění a vážnou hudbu. „Program budou tvořit Dvořákovy skladby, často inspirované pobytem na Vysoké, součástí bude také vysvětlující komentář k prezentovanému dílu. Projekt je zaměřen na základní, střední a umělecké školy,“ prozradil radní Švenda.

Mezi projekty, které příspěvkové organizace v oblasti kultury připravily patří například virtuální realita v edukačních programech Lektorského centra Galerie Středočeského kraje (GASK). Cíle projektu využívajícího virtuální realitu v muzejní edukaci, specificky v galerii moderního a současného umění jsou podpora rozvoje kritického myšlení, mediální a digitální gramotnosti a rozvoj kreativity. 

Program se zaměřuje na témata od první světové války po dnešek. Cílem zvolené kombinace programů je představit žákům v běhu desetiletí dějiny umění jako prostředek reflexe komplikovaných událostí 20. století. Ústředním motivem programu je konkrétní umělecké dílo ze stálé expozice GASK. V nové situaci edukačního programu se umělecké dílo stává nositelem poselství a zprávou o osudu nejen umělce, ale celé generace.

Přiblížit dětem život lidí v pravěku, to je záměr projektu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy s názvem Cesta do pravěku, které seznámí návštěvníky s tradičnímu řemesly pravěku. „Kdo z nás si jako malý nezkoušel rozdělat oheň třením dřívek, nebo si nehrál na indiány? Jsem rád, že i v době virtuální reality umožňujeme dětem zažít na vlastní kůži, jak se mlelo obilí, nebo jakými zbraněmi si pravěcí lidé obstarávali obživu,“ vysvětluje Václav Švenda.

 V rámci expozice bude vytvořeno interaktivní výukové zázemí pro základní a střední školy. Žáci si mohou vše prakticky vyzkoušet od mletí obilí po střelbu z luku. Během jednoho roku od získání dotace projde vzdělávacím programem 1500 žáků.

Kromě uvedených projektů Galerie Středočeského kraje, Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a Památníku Antonína Dvořáka, Kraj, spolu s MK ČR, podpoří také Obnovu střešního pláště Arnoldinovského domu v Brandýse nad Labem, který má ve správě Oblastní muzeum Praha východ

Komentáře