Václav Dvořák: Postřehy z lednového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z lednového zasedání  městského zastupitelstva.

Město má povinnost před jednáním zastupitelstva města (dále jen ZM) zveřejnit jeho program. Důvodem je informovanost občanů, aby se případně mohli dostavit na jednání ZM. Aby mohli sledovat co kdo říká k tématu, které je zajímá, aby případně mohli vystoupit. Dle zveřejněného programu měl být program kratičký. Nicméně překvapivě byl na program jednání zařazen bod týkající se rekonstrukce příbramského bazénu. Tedy věc, která Příbramáky zajímá již 7 let, přičemž bazén pouze pokračuje v chátrání. Obsahem bodu mělo být schválení finančního limitu pro rekonstrukci ve výši 350 mil + DPH.

Na tuto skutečnost při projednávání programu jednání upozornil pan Školoud. Pan Král navíc doplnil, že RM tento bod projednala v takovém předstihu, že se to mohlo objevit v řádném programu. Nikdo z radních na tyto poznámky nereagoval, nikdo nic neodůvodnil. Důležitých bodů, které dostali zastupitelé tzv. na stůl, a o kterých veřejnost nemohla vědět, bylo víc. Asi manažerská neschopnost…

Já se v komentáři lednového zastupitelstva dotknu jen bazénu. Je to obří téma, protože jde o obří peníze, největší investici v historii Příbrami. Zároveň zde současné vedení radnice zoufale selhává. Ještě v době, kdy jsem na radnici seděl, nám odborníci řekli, že bazén v současném stavu vydrží jen několik let a hrozí velký malér, havárie technologie. Současná koalice ovládá radnici 40 měsíců. Za tu dobu se jen přešlapuje na místě. Zkusím podat čtenářům krátkou rekapitulaci k dokreslení té bídy.

V květnu 2016 přijalo ZM usnesení se záměrem celkové rekonstrukce bazénu. Rozběhla se několikakolová diskuse s občany o podobě nového aquaparku, začaly se připravovat varianty rekonstrukce. Byli najati příslušní odborníci, zpracovala se i ekonomická studie, opět ve variantách. Zpracoval se konečný projekt a v červenci 2018 nabylo právní moci stavební povolení k projektu, na kterém se zastupitelé shodli. Toto enormní úsilí trvalo 27 měsíců a vše bylo připraveno. Největší úsilí zde vynaložili pánové Jindřich Vařeka a Václav Švenda. Rovněž v červenci uložila RM (tedy ještě stará RM) právnímu odboru, aby začal připravovat výběrové řízení na stavební práce.

Přišly podzimní komunální volby. V nich posílily obě strany dosavadní koalice, občané ji vnímali pozitivně. ANO se ale vydalo jiným směrem, byť ve starostování pokračoval pan Vařeka. Rekonstrukci bazénu ale zalila nepochopitelná tma. Nic se nedělo. Na jaře 2019 vystřídal pana Vařeku pan Konvalinka, ale pan Vařeka zůstal ve středu dění, zůstal radním. Přesto se až v květnu 2020 dostal na program ZM bod ohledně rozsahu a ceny plánované rekonstrukce. Uběhlo tedy 22 měsíců od vydání stavebního povolení a vydání pokynu k přípravě výběrového řízení!!! Ani starý, ani nový starosta nám neřekli, co se v této době, kdy již mohl stát nový aquapark, dělo. Přešlapovalo se, chátralo se.

Vzhledem k tomu, že se nic nestavělo, tak v květnu 2020 zastupitelé uložili RM, aby, cituji z usnesení: „předložila varianty rekonstrukce aquaparku v menším rozsahu a v nižší cenové hladině“. Termín byl do září 2020. Všichni zastupitelé byli pro. RM předložila zastupitelům v červnu 2020 jediný návrh nové podoby aquaparku v podobě dvou malůvek na A4 se sdělením, že to bude stát 258 mil + DPH. Neumím pochopit, jak o tom na základě tak bídných podkladů mohli zastupitelé hlasovat. Nebyly předloženy žádné varianty, jak ukládalo usnesení ZM. Odkud se vzalo číslo 258 mil nebylo ničím doloženo. Zejména koaličními hlasy byl návrh RM schválen, opozice se hlasování zdržela.

Máme leden 2022 a na program ZM se dostal návrh na navýšení cenového limitu stavby na 350 mil + DPH. Kromě toho, že se materiál dostal k zastupitelům na poslední chvíli, tak jeho obsah je opět prachbídný. Je na jednu stránku, bez konkrétních údajů. Ke změně cenového limitu prý došlo na základě konzultací se stavebními firmami, které mají o stavbu případně zájem. Od vydání stavebního povolení uběhlo 42 měsíců a v Příbrami se jen diskutuje a vedení města hledá viníky tohoto stavu tam, kde nejsou. A kdo jím je? No samozřejmě opoziční zastupitel pan Švenda.

Na jednání padla řada výroků, které by se mohly vytesat do kamene na památku neschopnosti současného vedení radnice. Pan Konvalinka např. sdělil, že i kdyby se vysoutěžilo a stavělo hned na přelomu 2018/2019, tak by stejně cena inflačně narostla. Proboha jak, když by byla cena vysoutěžena a ve smlouvě? Pan Buršík neuměl pořádně reagovat na dotazy zastupitelů za Šanci ohledně DPH a cash flow. Pan Holý jej kamarádsky, ale nesmyslně svým vyjádřením podpořil. Kdo ke své roli jenom mlčel, to byl pan Vařeka.

Přihlásil jsem se také do diskuse. Jsem pouhý občan, nemám zodpovědnost zastupitelů. Vystupuji jenom tehdy, když už některé kroky radních volají do nebe. Podiskutoval jsem s panem Buršíkem ohledně DPH vážícího se ke stavbě a jeho projevu v rozpočtu města a rozpočtovém výhledu. Pan Buršík bohužel potvrdil, že se doposud nenaučil zásady rozpočtové sklady a vykazování různých položek v rozpočtu města. Budiž, svět se bude točit dále. To, co vidím jako nejhorší, je naprostá absence investičního plánu města a jeho promítnutí do rozpočtového výhledu. Je mi jasné, že se město blíží k podobnému stavu, v jakém jsme je kdysi přebírali my od koalice ČSSD + ODS. S vybrakovanou pokladnou. A to bez ohledu na to, že tam nyní máme stamiliony. Je to smutné.

                                                                                                                  Václav Dvořák

Komentáře