Co chystá v letošním roce Hornické muzeum Příbram a jeho pobočky

Středočeský radní Václav Švenda a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl v areálu dolu Anna.

PŘÍBRAM – Hornické muzeum Příbram chce letos zvýšit počet návštěvníků ve svých expozicích. Před obdobím covidu je pravidelně navštěvovalo přes 100 tisíc lidí ročně. Tomuto počtu by se zase rádo přiblížilo. Pomoci v tom mají i novinky a akce, které jeho pracovníci připravují.

Z množství nabídek je možné přiblížit alespoň některé. První významnější akcí bude tradiční „Hornický masopust“ na nádvoří Ševčinského dolu pořádaný ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Bohutína (19. 2. 2022). Pro rodiče s dětmi bude následně připravený bohatý program na nadcházející jarní prázdniny obsahující tvořivé dílny z doby středověku až po 19. století (21. 2. – 25. 2. 2022). „Na jarní prázdniny jsou připravené interaktivní dílny pro nejmenší návštěvníky také v pobočce příbramského muzea, v Muzeu zlata Nový Knín,“ říká ředitel muzea Josef Velfls tím, že muzeum už nyní přijímá také objednávky rovněž na oblíbené „Velikonoce v hornickém domku“ plánované v termínu 4. 4. – 17. 4. 2022.

V roce 2022 muzeum počítá s adjustací více než 40 tematických výstav, z toho dvou zahraničních, instalovaných v jednotlivých areálech a pobočkách muzea. „Jednu svoji výstavu o historii příbramského hornictví nabídne muzeum rovněž v zahraničí, v SRN, v hornickém a akademickém městě Clausthal-Zellerfeld,“ připomíná Velfl. Ale zpět k tuzemské problematice. Například ve vstupním objektu někdejší sypů v areálu Ševčinského dolu v Příbrami-Březových Horách se vyjímá nově získaný exponát darovaný městem Příbram v podobě umělecké monumentální plastiky akademického sochaře Ivana Lošáka s názvem „Hornická svatba“ zaujímající plochu 4×2 m. V mineralogickém oddělení je možné obdivovat mimo jiné největší vzorek stříbra vystavený v českých muzeích a také nové mineralogicko-geologické přírůstky ze sbírky.

V cáchovně Ševčinského dolu vznikla přes zimu nová verze expozice věnované nejslavnějšímu období zdejšího hornictví v 19. století s inovovanou grafikou, novými modely a také upravenými českými a anglickými jazykovými mutacemi. Na dole Anna jsou přichystány „Interaktivní prohlídky Prokopské štoly pro děti“ a jízdy hornickým vláčkem, který prošel před sezónou další generální opravou.

Foto: archiv muzea

V Památníku Vojna bude možné shlédnout kromě stálých expozic o politických vězních a uranovém hornictví i množství výstav, například s názvem „Kresby z vězení Otmara Olivy“ uspořádané při příležitosti letošního 45. výročí Charty 77, obsahující výběr z děl vzniklých v letech 1979–1981 během internace autora ve věznici Plzeň-Bory právě v souvislosti s činností tohoto opozičního hnutí. „Dále je zde plánována zajímavá výstava uměleckých fotografií vztahujících se k boji proti totalitě připravená ve spolupráci s Památníkem Terezín,“ dodává ředitel muzea.

Památník Vojna.

Další z poboček Hornického muzea Příbram, Skanzen Vysoký Chlumec, představí nedávno transferované objekty, obytné a hospodářské stavení, v celkovém počtu 19 staveb, mezi kterými nechybí ani funkční vodní mlýn, vodní pila, kovárna, kaplička, obytné usedlosti, hospodářské objekty atd. Vedle samostatných i komentovaných prohlídek se ve skanzenu odehrají také divadelní představení pod širým nebem. Velkým lákadlem budou bezesporu „Velikonoce ve skanzenu“ (11. 4. – 17. 4. 2022) a následně celodenní program, při kterém tento areál ožije vojáky, sedláky i řemeslníky z doby 18. století s názvem „Vojáci na vsi“ (4. 6. 2022). Lahůdkou bude dozajista „Den řemesel“ 16. 7. 2022 s ukázkou několika desítek tradičních řemesel a rukodělných činností, z nichž některé si budou moci návštěvníci i sami vyzkoušet.

Novinky čekají na návštěvníky také v Muzeu zlata Nový Knín, s inovovanou expozicí o zlatokopech a se vzorky zlata a spoustou doprovodných programů, například v období jarních prázdnin, v čase velikonočním, při Muzejní noci a podobně. Obdobně pestrou nabídku představí také Muzeum Křižovnický špýchar v Prostřední Lhotě.

Za hlavní magnet mezi doprovodnými akcemi v Příbrami je možné považovat „Hornické slavnosti“ podpořené Středočeským krajem i městem Příbram,  při kterých se uskuteční průvod krojovaných horníků a hutníků z celé republiky ubírající se z areálu Ševčinského dolu městem, následně tzv. Skok přes kůži při příležitosti 170. výročí jeho prvního konání, promítání dokumentárních filmů o hornictví a hutnictví na Příbramsku, přednášky a další zajímavosti (29. 4. – 30. 4. 2022). „Můžeme se těšit též na konání 33. ročníku hornické Prokopské pouti v rámci jubilea 125 let od povýšení Březových Hor na královské horní město. Součástí akce bude tradiční průvod horníků, polní mše, vystoupení členů šermířského sdružení ADOREA a Divadélka Tomáše Bílka s představením přibližujícím tuto historickou událost v roce 1897,“ zve už nyní Josef Velfl a připomíná, že se akce uskuteční 3. července 2022.

Pro další zkvalitnění nabídky v rámci cestovního ruchu se muzeum zapojilo do různých projektů ve spolupráci se Středočeským krajem, s městem Příbram i jinými subjekty, se zvláštním akcentem opírajícím se o sociální sítě.

Komentáře