Kraj dá 100 milionů na opravy silnic II. a III. tříd

Ilustrační foto.

STŘEDNÍ ČECHY – Rada kraje schválila navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu Středočeského kraje pro letošní rok ve výši 100 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou využity na opravy silnic II. a III. tříd po letošní zimě.

Rozhodnutí Rady okomentoval náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN): „Jsem rád, že se podařilo zapojit do rozpočtu dalších 100 milionů Kč, které budou použity na odstraňování škod po zimě, které byly v letošním roce mnohem větší než v minulých letech. Celkově je však tato částka nedostatečná. Stále více se projevuje neudržitelnost stávajícího rozpočtového určení daní pro Středočeský kraj, které nereflektuje skutečnost, že má ze všech krajů nejdelší silniční síť s největším počtem mostů a také nejvíce obyvatel.“

Celkový součet škod na středočeských silnicích po letošní zimě je hrozných 330 miliónů korun. Navíc samotná zimní údržba vysála z rozpočtu kraje výrazně více peněz než v předchozích letech. „Dopad je tedy dvakrát těžký. Nová injekce do středočeských silnic je nanejvýš potřebná. Sto milionů korun okamžitě využijeme k potřebným souvislým opravám silnic. Řidiči tento krok kraje okamžitě uvidí,“ doplnil Náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS).

Komentáře