Komunitní dům seniorů přivítá své obyvatele v květnu

Místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková a ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbrami Jan Konvalinka na prohlídce nově vznikajících bytů.

PŘÍBRAM – Stavební práce na projektu Komunitního domu seniorů Příbram sice ještě neskončily, ale už je známý termín jeho otevření. Pokud vše půjde tak, jak má, nové bydlení ve 23 bytech bude svým novým nájemníkům představené ve středu 12. dubna. S ohledem na průběh stavby se předpokládá, že příbramští senioři by se mohli začít stěhovat k prvnímu květnu.

Komunitní dům seniorů (KoDuS) vzniknul přestavbou jednoho z pavilonů bývalé 8. Základní školy v Žežické ulici. Díky rekonstrukci tohoto objektu vzniklo celkem 23 nových nájemních bytů. „Kapacita nově zrekonstruovaného domu je již téměř naplněna, v tuto chvíli ověřujeme poslední došlé žádosti,“ upozorňuje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že další zájemci však mohou žádosti podávat dále, jejich žádosti budou zařazené do pořadníku.

Podpora tohoto typu bydlení dotovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je určená pro seniory už od 60 let, u kterých je pravděpodobnost jejich aktivity ještě vysoká. „Komunitní dům seniorů je jakýmsi mezičlánkem mezi samostatným bydlením a domovem s pečovatelskou službou. Lidé ve věku okolo 65 let jsou ještě soběstační a proto zachování a prodloužení jejich samostatnosti a zejména nezávislosti je velice důležité,“ zdůrazňuje místostarostka Ženíšková s tím, že důraz je v této formě bydlení kladený na komunitní způsob života obyvatel a na sousedskou výpomoc. „Naším přáním je to, aby zde naši senioři měli pocit bezpečí, sounáležitosti, aby nebyli opuštění a nezůstali na nic sami,“ doplnila Alena Ženíšková.

Komentáře