Město nabízí forenzní značení, které pomůže ochránit váš majetek

PŘÍBRAM -Kola a koloběžky jsou často cílem zlodějů. V dnešní době, kdy se pořizovací cena těchto „dopravních“ prostředků pohybuje v řádech tisíců, mnohdy desetitisíců korun je potřeba dbát zvýšené ochrany. Město Příbram k tomuto přispívá nabídkou forenzního identifikačního značení pomocí syntetické DNA.

Do projektu forenzního značení se město za finanční podpory Ministerstva vnitra zapojilo poprvé v roce 2018. „V průběhu dvou let, kdy strážníci Městské policie Příbram forenzní značení pomocí syntetické DNA provádí, bylo označeno celkem 290 kol, koloběžek, elektrokol, invalidních vozíků v částce 8 431 831 korun. Každý označený předmět je zároveň zaregistrován v národním registru forenzního značení REFIZ a označen samolepkou, která potencionálním zlodějům signalizuje, že předmět je snadno identifikovatelný,“ uvádí manažerka prevence kriminality Lucie Máchová.

První vlna forenzního značení bude spuštěna 4. února. Od tohoto termínu bude možné nechat předměty bezplatně označit přímo na služebně Městské policie Příbram. Samotný úkon, tedy umístění mikrotečky na daný předmět trvá přibližně 30 minut, ovšem je třeba se předem objednat na tel. čísle 731 605 704. Značení bude probíhat ve všední dny v čase od 9 do 14 hodin.

Komentáře