Junior dokončí firma Staler. Začne ještě letos

Příbramský Junior klub.

PŘÍBRAM – Kdysi oblíbený Junior klub je už tři roky zavřený kvůli rekonstrukci. Po třech letech jí dokončí jiná firma, než ta, která ji začala. Práce na dokončení by měly být zahájeny ještě v letošním roce.

Do posledního výběrového řízení na dokončení rekonstrukce Junior klubu se přihlásily dvě firmy. S ohledem na výši nabídkové ceny zakázku vyhrála a stavbu dokončí firma Staler spol. s r. o. za částku 5 665 286,36 Kč včetě DPH.

„Nabídková cena vítězné firmy je o 1 600 000 korun nižší než nabídka druhé firmy, kdy hodnotícími kritérii při výběru byly z 80 % cena a z 20 % termín zahájení stavby. Firma Staler se zavázala začít s pracemi na Junior klubu ještě v letošním roce. Věřím, že vše již bude probíhat dle plánu a Junior klub v příští letní sezoně otevřeme veřejnosti,“ konstatoval starosta Jan Konvalinka.

Pro celkovou rekonstrukci se rozhodlo vedení města v čele se starostou Jindřichem Vařekou a místostarostkou Alenou Ženíškovou. Projekt ale do zdárného konce nedotáhli. Po neshodách s dodavatelskou firmou SPO Příbram, byla spolupráce mezi ní a městem ukončená a hledal se někdo, kdo projekt dokončí. Do prvního kola výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Ve druhém kole bylo osloveno deset firem, přičemž nabídku ve lhůtě předložila pouze jedna s částkou okolo šest a půl milionu korun. Radnice proto toto výběrové řízení zrušila a vyhlásila nové. S předchozím dodavatelem stavby se město vypořádává právní cestou. Věc mají v rukou advokáti.

Ještě ne úplně zodpovězenou otázkou zůstává, kdo bude po dokončení prací provozovat. Ovšem po nesmyslných podmínkách, které vedení města pro žadatele v minulém volebním období nabídlo, se jeví čím dál reálnější varianta, že provoz klubu zůstane v rukou města. „Jednou z variant je, že Junior klubu bude patřit pod Sportovní zařízení města Příbram a o program se bude starat městské kulturní středisko,“ dodal Jan Konvalinka.

Komentáře