Jinečtí dělostřelci si připomněli válečné veterány a darovali krev

Nové pietní místo u pluku. Foto: des. Vladimír Šandor

JINCE – Začátek listopadu je u 13. dělostřeleckého pluku ve znamení pomoci a vzpomínek. Rudým vlčím mákem ozdobili své uniformy dělostřelci, kteří mimo jiné odhalili nové pietní místo a nechali si naposled odebrat krev pro Ústřední vojenskou nemocnici v Praze.

Každý rok jedenáctého dne v jedenáctém měsíci v roce, přesně v jedenáct hodin a jedenáct minut, se ve Velké Británii na dvě minuty zastaví život. Tento zvyk trvá již od roku 1919 jako symbol uctění památky padlých v den podpisu příměří na konci první světové války. Příměří, které ukončilo bojové operace první světové války, bylo podepsáno 11. listopadu 1918. Toto příměří podepsal maršál Foch v 11:01 ve vlaku ve Francii, a to mezi Spojenci, včetně Francie, Velké Británie a Spojených států a mezi poraženým Německem císaře Viléma. Příměří mělo formálně platit od 11. hodiny ráno téhož dne, což znamená, že válka skončila na západní frontě. Toto datum je od té doby v mnoha zemích slaven jako Den příměří, nebo Den válečných veteránů. Oslavuje hrdinství a obětavost všech vojáků, kteří sloužili a bojovali. Je to příležitostí pro občany, aby vyjádřili svou vděčnost a uznání veteránům za jejich službu a oběti ve prospěch země.

Velitel pluku plukovník Jan Cífka a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

U 13. pluku a po celé České republice se prodávaly rudé květy vlčích máků s trikolorou, které v tyto dny tak hrdě nosíme na klopě jako symbol úcty k válečným veteránům a dalším bojovníkům za svobodu. A nejen jim patřila chvíle ticha a vzpomínka při nástupu pluku a následné odhalení nového pietního místa. Toto místo bylo vybudováno ve spolupráci s VHÚ, VLS s.p., Provozním střediskem, Městysem Jince a samozřejmě vlastními silami 13.dp. „Význam vybudování tohoto místa je ten, že v posádce nebylo adekvátní pietní místo, a proto jsme chtěli vybudovat reprezentativní pietní místo a propojit ho s již vysazenou lípou, která byla vysazena k 28.10. 2018 ke 100 letům vzniku samostatného Československého státu ve spolupráci s Městysem Jince,“ řekl o aktu velitel pluku, plukovník Jan Cífka a dodává: “ Toto pietní místo je vybudováno v blízkosti nástupiště pluku aby navždy symbolizovalo úctu a  trvalé vzpomínky na vojáky, kteří zemřeli při výkonu služby.“

Odběrový sál u pluku.

Vojáci z 13. dělostřeleckého pluku pomáhají pravidelně i jako dárci plné krve ve prospěch Oddělení hematologie a krevní transfuze – Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Naposled v prostorách pluku darovali bezplatně krev a završili tak již třetí rok, kdy dobrovolně darují a pomáhají.  V letošním roce vojáci darovali 48 150 ml plné krve. Jak již dříve řekl k dárcovství Primář oddělení hematologie a krevní transfuze plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.: „Spolupráci s 13.dělostřeleckým plukem velmi vítáme, protože pro transfuzní službu je důležité mít co nejširší základu dárců krve, kteří chodí opakovaně a pravidelně. Chtěl bych tímto poděkovat všem dárcům z jinecké posádky a jejímu velení za výbornou spolupráci, která je mj. skvělým příkladem a inspirací. Příslušníci ozbrojených sil jsou navíc z mnoha důvodů ideální dárci, jsou mladí a zdraví a pokud se naváže podobná spolupráce, jako s dělostřelci z „Jaselského“ pluku není víc co si přát.“

Text: kpt. Gabriela Kugler

Foto: des. Vladimír Šandor

Komentáře