Jan Konvalinka: Turisté jsou v Příbrami vítáni

Jan Konvalinka. Foto: Martin Andrle

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Starosta Jan Konvalinka reaguje na rozhovor s Pavlem Čámským  o cestovním ruchu v našem městě.

Asi se shodneme, že do úvah o kvantové fyzice se pustí opravdu málokdo. Mám pocit, že v otázce turismu je odborníkem každý druhý. Před několika dny jsem si přečetl, že Příbram je v podstatě odepsané město – radnice nic nedělá, služby skomírají….

Souhlasím s tím, že potenciál cestovního ruchu není, přesto že zde máme Svatou Horu, Hornické muzeum, areál Nový rybník, Galerii Františka Drtikola, Dům Natura nebo Brdy v sousedství, dostatečně využitý.

Chceme to změnit, a proto jsme podpořili zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu Příbrami, abychom věděli, jak na tom skutečně jsme a jaké systémové priority bychom si měli stanovit. Děje se tak poprvé v historii města. Na strategii se momentálně intenzivně pracuje. Máme za sebou hloubkové rozhovory se zástupci Hornického muzea, Svaté Hory, Sportovních zařízení města i opozice. Tuto středu nás čeká workshop s odbornou veřejností. Osloveni byli zástupci turistických atraktivit, příspěvkových organizací města, provozovatelé restaurací a ubytovacích kapacit, zástupci komisí města i zastupitelé. Zároveň probíhá dotazníkové šetření, abychom zjistili názory na Příbram jako turistického cíle u místních obyvatel a návštěvníků. Strategii budeme mít k dispozici na konci září.

A co konkrétně město na podporu turismu dělá? Začněme prezentací. Příbram má k dispozici ucelenou řadu propagačních materiálů v jednotném vizuálním stylu. Základními brožurami jsou Vítejte v Příbrami a 10 tipů na výlet do Brd. Pro děti máme zábavné Putování po Příbrami s permoníky Světluškou a Prokopem. V tuto chvíli jsou v tisku Osobnosti Příbrami 20. století, které si můžeme připomenout na řadě příbramských míst. Jsme si vědomi nelehké situace subjektů podnikajících v pohostinství. Na podporu těch, kteří projevili zájem, město tiskne propagační brožuru Ubytování a stravování v Příbrami. Brožura bude distribuována na všech turistických cílech ve městě a jeho nejbližším okolí. Opomenout nesmím ani projekt Příbramská zážitkovka. Zážitková knížka umožní výletníkům čerpat slevy na zajímavých místech Příbrami. V pilotním ročníku nabídneme 28 slev. Naším cílem je, aby u nás návštěvník zůstal déle, případně se k nám vrátil. Myslím, že zážitkovka bude zajímavá i pro Příbramany.

Prezentace města probíhá také online. Na webových stránkách informačního centra města www.poznejpribram.cz přinášíme komplexní nabídku zajímavostí o městě a okolí. Pod značkou Poznej Příbram se věnujeme také sociálním sítím, které byly v roce 2018 oceněny zvláštní cenou v prestižní soutěži Česká cena za PR. Informace pro turisty máme i v mobilní aplikaci Příbram v mobilu.

Naše pozornost patří také prezentaci Příbrami jako výletního cíle mimo náš region.

Důraz klademe i na osobní kontakt. Kolegyně na informačních centrech jsou těmi správnými ambasadorkami v první linii. Samozřejmostí je naše účast na veletrzích cestovního ruchu. Pravidelně jezdíme se Středočeskou centrálou cestovního ruchu na Holiday World do Prahy a na ITEP do Plzně.

Nyní k „hardwaru“. V letošním roce dojde k rozšíření informačního turistického systému. K rozcestníkům přibudou informační panely, které postupně nahradí zelený systém z počátku 90. let. Panely do konce roku najdete například na náměstí T. G. Masaryka, v Jiráskových sadech, u Svatohorských schodů nebo u kulturního domu. Ponesou základní informaci o daném místě v českém a anglickém jazyce. V tuto chvíli se také pracuje na doplňkových uličních tabulkách, které u vybraných ulic vysvětlí jejich název.

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko… téma, které evidentně nedá řadě lidí spát. Ač se může zdát, že je činnost spolku pomalá, děje se vše dle přijaté koncepce s ohledem na rozpočet a časové možnosti členů pracovní skupiny fungující od února 2019. Spolek zatím pracuje bez exekutivní pomoci koordinátora. Od května 2019 byl tímto koordinátorem JUDr. Čámský. Spolupráce s ním však byla již v září téhož roku ukončena na základě výpovědi ze smlouvy o dílo. Nemyslím si, že spolek je bez viditelných výsledků. Turistická oblast je prezentována pod značkou Brdy a Podbrdsko na webu i sociálních sítích. Zástupci spolku představují oblast pravidelně na veletrzích cestovního ruchu. Velmi intenzivně se pracovalo na realizaci značení cyklotras v Brdech, na které spolek uvolnil částku 1.004.300 Kč vč. DPH. Nová řada propagačních materiálů (celkem 4 brožury a 6 jednoduchých letáků) a články v médiích se také nenapsaly samy. Pro veřejnost méně viditelnými aktivitami je příprava certifikace turistické oblasti a komunikace s potenciálními členy či partnery. V minulém roce se do spolku zapojilo vedle partnerů z řad soukromého sektoru město Mníšek pod Brdy.

A pak jsou tu zdánlivě nesouvisející témata, která však mozaiku podmínek pro cestovní ruch doplňují nebo budou doplňovat. Rekonstrukce aquaparku, jedinečnost areálu Nový rybník, kulturní a sportovní akce ve městě, generel dopravy, cyklistická koncepce, strategický plán města…

Budování vzdušných zámků, které někteří z nás berou jako spásu našeho města, vidím jako nereálné. Na otázku cestovního ruchu se musíme dívat doslova střízlivým pohledem. Pro mě osobně je základní „trojboj“ úkolů radnice na podporu cestovního ruchu: dobrá infrastruktura města, propagace a zapojení do destinačního managementu Brdy a Podbrdsko. Věřím, že z připravované strategie se dozvíme víc. Buďme však připraveni, že změny uvidíme možná až za několik let.

Jan Konvalinka

starosta Příbrami

 

Komentáře