Hornické muzeum Příbram opět přivítalo 100 tisícího návštěvníka

PŘÍBRAM – Od roku 2007 vítá Hornické muzeum Příbram každoročně ve svých expozicích více než sto tisíc návštěvníků. V pátek 8. prosince se jubilejním návštěvníkem stala žákyně 4. třídy ZŠ Líšnice Sára Kubátová, která si spolu se svými spolužáky a za doprovodu paní učitelek z této slavnostní události vedle památeční vstupenky a dárkového balíčku odnesla také neopakovatelný zážitek.

Při slavnostním setkání v cáchovně dolu Vojtěch předal radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje Václav Švenda Sáře památeční vstupenku s číslem 100 000.

Děti si poté prohlédly výstavu příbramských hornických betlémů a vypravily se také do podzemí na vánoční program s názvem „Štědrovečerní šichta v Prokopské štole“. Ten přibližuje dobu někdejší slávy příbramského hornictví v dávné minulosti, kdy si havíři fárající i na Štědrý den chtěli vytvořit vánoční atmosféru na svých pracovištích.

Hornické muzeum Příbram patří společně s Českým muzeem stříbra Kutná Hora k nejnavštěvovanějším organizacím zřizovaným Středočeským krajem. Příbramské muzeum zároveň zaujímá přední místo ve statistice nejvyhledávanějších technických památek ČR

Do 7. ledna  potrvá výstava příbramských hornických betlémů. V únoru se mohou návštěvníci těšit na lahůdku se spoustou legrace v podobě „Hornického masopustu“ na nádvoří Ševčinského dolu ve spolupráci s členy Sboru dobrovolných hasičů z Bohutína, kteří se této činnosti věnují nepřetržitě neuvěřitelných 98 let. A již brzy se mohou návštěvníci těšit také na nově zrekonstruovaný Uranový důl Bytíz.

Komentáře