Historici budou v listopadu jednat o Brdech, můžete se také zúčastnit

Brdy - Padrťské rybníky

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Brdy jsou zajímavé nejen pro turisty či houbaře, ale také pro historiky. O jejich minulosti, která je stejně zajímavá jako současnost, budou diskutovat odborníci z oblasti historie už příští měsíc v Rožmitále pod Třemšínem.

Brdská vrchovina se v poslední době stává předmětem zvýšeného zájmu nejen přírodovědců, ale i historiků. „Brdy mají nepochybně pozoruhodné přírodní charakteristiky, ale rovněž neméně zajímavou minulost. Jejímu výzkumu se sice často věnuje mj. příbramský sborník Podbrdsko, ale mnohá témata zatím zůstávají stranou,“ připomíná jeden z pořadatelů akce vedoucí Státního okresního archivu Beroun Jiří Topinka.

Proto Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci s Podbrdským muzeem v Rožmitálu a dalšími institucemi připravil dvoudenní mezioborovou konferenci, která se uskuteční v rožmitálském muzeu ve dnech 14. a 15. listopadu. Její nabitý program naznačuje, že půjde o akci přínosnou nejen pro historiky, ale i milovníky Brd. Konference se bude věnovat proměně krajiny, hospodářskému a sociálnímu vývoji, lidové kultuře a každodennosti, některým osobnostem a působení armády.

Jelikož je stále několik míst volných, je možné poslat přihlášku na adresu jiri.topinka@soapraha.cz. Zároveň počítáme, že v roce 2018 bude v prodeji výstup z této akce – samostatný sborník s konferenčními příspěvky. Více na www.soapraha.cz

Komentáře