Hasiči chtějí pořídit chemický kontejner, žádají město o finanční pomoc

ilustrační foto: HZS ČR

PŘÍBRAM – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje požádal město Příbram o finanční pomoc na pořízení chemického kontejneru pro stanici profesionálních hasičů v Příbrami.

Kontejner se používá při  řešení zásahu s výskytem nebezpečných látek. Vybavení je koncipováno tak, aby zasahující byli schopni provést například vytyčení nebezpečné zóny a vytvoření jednotlivých prostor v souvislosti s řešením události. Dále je vybaven prostředky k zachycení unikajících látek, zamezení jejich úniku pomocí těsnících prostředků, ke kompletnímu provedení dekontaminace a prostředky k přečerpávání látek včetně hořlavých kapalin. Další vybavení  je dle specifikace jednotlivých hasičských stanic. 

Vedení města žádost hasičů 8. března projednala a doporučila zastupitelům schválit poskytnutí finančního příspěvku 200 tisíc na nákup tohoto speciálního kontejneru. Zastupitelé tak o tom budou jednat na svém zasedání, které se bude konat v pondělí  29. března.

 

Komentáře