Přehled: Jaká opatření se mění

Ilustrační foto.

ČR – Česko čelí třetím týdnem tvrdému lockdownu, který s sebou přináší přísná opatření. Některá z nich však vláda na čtvrtečním mimořádném jednání uvolnila. Nově budou moct třeba lidé chodit do přírody a sportovat v rámci celého okresu, nejen v katastru obce. Přinášíme vám přehled změn současných opatření.

Co se změní 20. března

– Při návštěvách pacientů ve zdravotnických zařízeních nebude nutné předkládat platný negativní test na covid-19, pokud lidé prokáží, že prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny.

– Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

– Záchranáři, hasiči i policisté budou moct nově používat k ochraně dýchacích cest také masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.

Co se změní 22. března

– Na výlet do přírody i sportovat bude možné na území celého okresu. Hlavní město Praha je přitom považováno za jeden okres, pohyb ve městě tak není omezen na jednotlivé městské části (oblasti Praha-západ a Praha-východ jsou už ale považovány za součást Středočeského kraje).

– Sportující lidé nebudou muset nosit roušku či respirátor ani v zastavěných částech obcí. Podle ministra zdravotnictví je ale nutné dodržet dvoumetrový rozestup od dalších lidí.

– Rodiče, kteří se chtějí stýkat se svými nezletilými dětmi, nebo blízké návštěvy dětí v náhradních rodinách, ústavní či ochranné výchově, mohou opustit okres. Rodiče se navíc s dětmi smějí setkávat i za přítomnosti členů jiné domácnosti.

Co se změní 30. března

– Ani zaměstnanci ve firmách s méně než 50 pracovníky už nebudou smět vstoupit na pracoviště bez negativního testu. Opatření se týká i obcí, úřadů, veřejných škol, bezpečnostních složek, armády či školských zařízení zajišťujících nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Testovat přitom firmy musí začít nejpozději 23. března.

ilustrační foto

Další opatření, která už platí

Nošení respirátorů a roušek

– Všude v uzavřených prostorách (mimo místo bydliště či ubytování) je povinností nosit respirátor (nebo stejně účinný prostředek). Nařízení se týká prodejen, provozoven, veřejné dopravy, zdravotnických zařízení, ale i pracovišť. Zaměstnavatelé mají povinnost respirátory svým zaměstnancům dodat.

– Venku jsou povinné respirátory či chirurgické roušky v zastavěných částech obce. Ochranu dýchacích cest nemusíte mít pouze v přírodě mimo město, pokud je dodržena vzdálenost alespoň dva metry od ostatních lidí (nepočítají se osoby žijící ve společné domácnosti).

– Respirátor nemusí nosit děti do dvou let věku nebo třeba osoby s poruchou intelektu. Výjimku mají i profesionální sportovci v době tréninku či zápasu. Děti do 15 let mohou místo respirátoru použít chirurgickou roušku.

Zákaz pohybu mezi okresy

– Od 1. března platí zákaz pohybu mezi okresy – výjimku tvoří cesty do práce, na úřad, k lékaři nebo za účelem péče o blízkou osobu.

– Mimo okres jsou zakázané návštěvy (a to i příbuzných), nákupy i cesty na chaty a chalupy. Výjimku mají lidé, kteří v rekreačních objektech tráví čas už od vyhlášení lockdownu. Vrátit domů z chalupy se můžete.

– Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba mít potvrzení zaměstnavatele, které musí obsahovat místo výkonu práce a místo pobytu zaměstnance. V případě cest OSVČ mimo okres je nutné mít u sebe například doklad o zakázce. Pokud cestujete k lékaři, stačí vám formulář nebo čestné prohlášení.

Zákaz nočního vycházení

– Nadále platí zákaz nočního vycházení mezi 21. hodinou a 5. hodinou ranní. Výjimkou je například cesta do zaměstnání, výkon povolání, péče o dítě, venčení psů do 500 metrů od místa bydliště, cesty domů, popřípadě neodkladné cesty z důvodu ochrany majetku, života nebo zdraví.

Omezení sportu

– Veškerá vnitřní sportoviště musejí být uzavřena. Wellness může fungovat pouze při poskytování zdravotnických služeb.

– Povolené nejsou žádné týmové sporty s výjimkou těch profesionálních, kde je ale nařízené pravidelné testování.

– Zavřené musí zůstat i skiareály. Lanovky nesmí vozit lyžaře ani pěší. Výjimkou jsou cesty v souvislosti se zásobováním nebo pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.

Omezení škol, restaurací, obchodů i divadel

– Otevřené jsou pouze základní obchody a služby – prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, taxislužby, myčky aut (bez obsluhy), pohřební služby, servisy (telefonů a počítačů), výdejny zboží z e-shopů, prodejny krmiv, prodejny zahrádkářských a domácích potřeb.

– Divadla, kina, koncertní sály, muzea, galerie, památky, restaurace, hospody, bary a kavárny jsou zavřené. Fungovat mohou jen výdejní okénka.

– Hotely a penziony mohou poskytovat ubytování pouze lidem na služebních cestách.

– Od 1. března se plošně zavřely všechny typy škol. Do lavic neusednou ani žáci prvních a druhých tříd, uzavřeny jsou i školky. Probíhá pouze distanční výuka. Výjimku mají studenti zdravotnických oborů, kteří mohou na středních, vyšších odborných a vysokých školách prezenčně chodit na praxe.

– Studentům vybraných škol a ročníků, kteří mohou pomoci v boji s pandemií v lékařských zařízeních, byla nařízena pracovní povinnost.

Povinné testování ve firmách

– Vláda schválila povinnost testování ve firmách, nově i u těch menších. Testovat se pracovníci mohou u závodního lékaře nebo u externího poskytovatele zdravotnických služeb, druhou variantou je samotestování. Na samotesty vláda přispěje čtyřikrát do měsíce 60 korun na test pro jednoho zaměstnance. Testování se týká i OSVČ a lidí pracujících na dohodu.

Komentáře