Příbram zadala zpracování projektu na obnovu lávek

Lávka na Flusárně

PŘÍBRAM – Vedení města na svém březnovém jednání zadalo zpracování projektové dokumentace na obnovu lávek v areálu Nového rybníka a lávek přes Příbramský potok.

Konkrétně se jedná o dvě lávky v areálu Nového rybníka (lávka v areálu Nový rybník B (PP16), lávka v areálu Nový rybník A (PP15). Dále dvě lávky přes příbramský potok a to lávka Na Flusárně (PP12) a lávka u Čekalíkovského rybníka (PP11). Součástí projektové dokumentace bude i návrh rekonstrukce zemních těles, opevnění koryta potoka a svahových kuželů, zajištění bezproblémového odtoku povrchové vody z převáděné komunikace, zjištění a řešení dotčených inženýrských sítí dle skutečného stavu.

Lávka u Čekalikovského rybníku

Projektovou dokumentaci má zpracovat brněnská firma MIDAKON s.r.o. a město Příbram vyjde na 816 750 korun včetně DPH.

Lávky v areálu Nového rybníku

S opravou lávek a také některých mostů počítá vedení města v příštím roce:

 

Komentáře