Fotookénko do minulosti: Boží oko a Dlouhá ulice

PŘÍBRAM – Dnes se ohlédneme za domem Boží Oko v Dlouhé ulici. Budova Katolického domu Boží Oko v Dlouhé ulici v Příbrami III. patřila celou první, druhou, třetí a čtvrtou republiku až do roku 1957 příbramským Orlům a příbramským lidovcům.

Za věrnost československé republice byli za německé okupace v období heydrichiády nejprve popraveni významní lidovečtí a orelští funkcionáři. Starosta Orla a lidovec JUDr. Jaroslav Michálek, lidovec a faktický starosta Příbrami JUDr. Leo Holický, lidovec a ředitel Okresní hospodářské záložny František Slaníček.

Dlouhá ulice v 70. letech.
Stejný pohled současnost.
Dům Boží Oko v současnosti.

Po válce považovali příbramští komunisté lidovce za největší soupeře. A tak po únorovém převratu 1948 ve dvou vykonstruovaných procesech odsoudili nejprve v roce 1949 a později také v roce 1957 mnoho příbramských lidoveckých špiček k desítkám let vězení (Marie Slaníčková, Adolf Herzinger, Josef Stočes, Karel Šlapák, ing. Josef Endršt, PhMr. Josef Kropáček, Petr Maršík, Josef Jarolímek, Bohumil Šácha, Jan Vít, Bohumil a Antonie Žofkovi). A součástí rozsudku nad lidovci v roce 1957 bylo i propadnutí tohoto domu státu. Po roce 1989 i přes usilovnou snahu příbramských lidovců odmítl český stát požadavek na restituci tohoto objektu. A následně ukradený majetek “sametově” prodal soukromému vlastníkovi Ondřeji Mikeskovi. Ten uvedený dům dobře opravil a dobře jej provozuje, nicméně se “sametovým” úskokem a ztrátou svého historického majetku se příbramští lidovci opravdu nemohou smířit. 

Dlouhá ulice rok 1900.
Dlouhá ulice současnost.

Komentáře