Dotace pomohla opravit Třemšínskou a Tyršovu v Rožmitále

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Jednou z významných investičních akcí v Rožmitále pod Třemšínem se stala rekonstrukce Třemšínské a části Tyršovy ulice, která byla započata loni a úspěšně dokončena v letošním roce. Stavební práce byly financovány za podpory dotace poskytnuté z programu Ministerstva pro místní rozvoj a vyžádala si investici v řádu několika milionů korun.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit infrastrukturu v dané oblasti a přinést obyvatelům města modernizované a kvalitní veřejné prostory. Součástí rekonstrukce bylo několik klíčových opatření, která přinesla výrazné zlepšení infrastruktury a životního prostředí v této lokalitě.
„Jedním z hlavních aspektů rekonstrukce byla výměna hlavního vodovodního řadu a vybudování nové hlavní kanalizace spolu s přípojkami do místní čističky odpadních vod. Tato modernizace zajišťuje efektivnější a spolehlivější zásobování vodou a odpadním systémem pro obyvatele města,“ uvedl rožmitálský radní Aleš Haluska.

Dalším významným prvkem projektu bylo pokládání nového asfaltového povrchu na celé délce opravovaných ulic. Tím došlo také k výraznému zlepšení bezpečnosti provozu. Zároveň bylo veškeré veřejné osvětlení v ulicích nahrazeno moderními svítidly, která přispívají nejen k lepší viditelnosti, ale také ke zvýšení bezpečnosti občanů.

„Rekonstrukce Třemšínské a Tyršovy ulice nezapomněla ani na chodníky a parkovací plochy. Byly vybudovány nové dlážděné chodníky, které jsou vhodné pro pěší a cyklisty, a také byly vytvořeny parkovací místa před domy. Ostrůvky se zelení pak přinášejí do města příjemnou estetickou hodnotu a prostor pro odpočinek,“ přiblížil Haluska další prvky obnovy této části města.

Tato dlouho očekávaná rekonstrukce byla zásluhou důkladné přípravy a spolupráce mezi městem Rožmitál pod Třemšínem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Obyvatelé města jsou rádi, že se tato důležitá investice uskutečnila a přinesla výrazné zlepšení veřejného prostoru a infrastruktury. Rekonstrukce Třemšínské a Tyršovy ulice se tak stala vzorem úspěšného investičního projektu pro ostatní obce a města.

„Jsme hrdí na to, že jsme dokázali uskutečnit tuto důležitou rekonstrukci a přinést našim občanům moderní a kvalitní prostředí. Nově zrekonstruovaná Třemšínská a Tyršova ulice jsou příkladem toho, jak správně využít investiční prostředky a přinést reálné zlepšení do našeho města,“ uvedl závěrem Aleš Haluska.

Rekonstrukce Třemšínské a Tyršovy ulice představuje významný milník v rozvoji města Rožmitál pod Třemšínem. Modernizace infrastruktury, nový asfaltový povrch, veřejné osvětlení a vytvoření komfortních chodníků představují výrazné zlepšení pro obyvatele i návštěvníky města. Tato investice je důležitým příkladem toho, jak rozvojové programy mohou pozitivně ovlivnit rozvoj a životní podmínky ve městech a obcích.

Komentáře