Dopravní policie Příbramska zaznamenala 12 překročení rychlosti během Speed marathonu

Foto: Policie ČR

PŘÍBRAMSKO – Příbramští dopravní policisté se v pátek 21. dubna zúčastnili celorepublikové akce s názvem Speed marathon, která si klade za cíl zvýšit kontrolu dodržování rychlostních limitů řidičů motorových vozidel. Akce se konala po dobu 24 hodin a zahrnovala řadu kontrolních míst po celé republice.

Jedním z míst, kde se kontrola konala, bylo i Příbramsko. Dopravní policisté provedli kontrolu na 13 místech, jak v obci, tak i mimo ni. „I přes to, že byla akce předem avizovaná a medializovaná, bylo zaznamenáno 12 překročení rychlosti a jeden nevyhovující technický stav automobilu. Celkově bylo v této oblasti vybráno 11 tisíc korun v pokutách,“ uvedla policejní komisařka prevence Monika Schindlová.

Jak zdůraznila policejní komisařka Schindlová, účast občanů na akci byla velmi důležitá. Veřejnost měla možnost navrhnout riziková místa pro měření rychlosti a tato místa byla následně zohledněna při plánování kontrol. „Spolupráce s občany je pro nás velmi důležitá, protože pomáhá zvyšovat bezpečnost na silnicích,“ dodala Schindlová.

Akce Speed marathon je součástí opakovaných kontrol, které provádí česká policie v rámci prevence dopravních nehod. Cílem těchto kontrol je snížit počet dopravních nehod a zvýšit bezpečnost na silnicích.

Komentáře