Je rozhodnuto, turistický vláček se prodá

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Město Příbram v roce 2013 pořídilo turistický vláček, který v sezoně jezdíval okružní trasu po městě. V posledních letech je nevyužíván a po přezkoumání využitelnosti bylo přistoupeno k jeho prodeji.

Provoz turistického vláčku na komunikacích města od začátku dělil občany na dva tábory. Jedni jej brali jako příjemné zpestření, druzí naopak jako velké komplikace a zdržování dopravy. Provoz každoročně schvalovala Policie ČR, se kterou byly velmi důkladně komunikovány možnosti vhodných tras.

„Jedním z problémů při provozu turistického vláčku bylo nesouhlasné stanovisko Policie ČR, druhým pak vypovězení smlouvy dopravcem, společností Arriva, která nemá zájem vláček dále provozovat. Město samo nemůže provoz zajistit, a tak jsme jej dlouhodobě za zcela symbolický poplatek nabízeli k pronájmu,“ uvádí starosta Jan Konvalinka a doplňuje, že se přes opakované výzvy nikdo nepřihlásil.

Provoz vláčku byl od prvopočátku ztrátový a náklady na jeho uskladnění se pohybují v desítkách tisíc korun ročně. „Po vyhlášení záměru prodeje jsme obdrželi několik zpráv od občanů i zastupitelů, zda by se přeci jen nenašlo využití přímo ve městě. Byla tedy prověřena možnost využívat turistický vláček na trase tzv. Zelené páteře města, tedy trase kopírující Příbramský potok. I zde jsme ovšem obdrželi nesouhlasné stanovisko Policie ČR – trasa je nevhodná jak z bezpečnostního hlediska, tak i z hlediska únosnosti, kdy tato komunikace není dimenzována pro vozidla,“ doplnil výsledky prověření všech možností starosta Konvalinka.

Turistický vláček byl tedy nakonec po zvážení všech možností využití radou města odsouhlasen k prodeji za částku 599 tisíc korun.

Zdroj: Město Příbram 

Komentáře