Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram a další svazky obcí získají dotace na meziobecní spolupráci ve Středočeském kraji

Ilustrační foto.

STŘEDNÍ ČECHY – Radní Středočeského kraje nedávno schválili alokaci neinvestičních dotací z Programu 2023 na podporu meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí. Celkem 2,4 milionu korun bude rozděleno mezi devíti svazky obcí z celého kraje. Tento krok má za cíl podpořit spolupráci mezi obcemi a posílit rozvoj v klíčových oblastech.

Jednou z hlavních priorit Středočeského kraje je podpora sdružování obcí do svazků, což umožňuje efektivnější spolupráci a koordinaci v různých oblastech. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu mohou být využity například na rozvoj školství, sociálních služeb či cestovního ruchu.

Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, zdůrazňuje: „Jde o výsledek na jaře odstartovaného programu podpory rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí.“

V rámci této iniciativy budou dotace přiděleny devíti svazkům obcí, a to ve výši od 150 do 300 tisíc korun na jeden svazek. Mezi tyto svazky patří mimo jiné Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, Sdružení obcí Sedlčanska, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, Chopos, Mikroregiony Hořovicko, Čáslavsko, Blaník, Želivka a Ladův kraj. Tato finanční podpora má za cíl stimulovat konkrétní projekty a aktivity vybraných svazků obcí, které povedou k posílení regionálního rozvoje a spolupráce.

Nicméně je třeba poznamenat, že dotace zatím musí ještě schválit krajští zastupitelé. Jejich souhlas je nezbytným krokem ke zajištění finanční podpory pro zmíněné svazky obcí.

Závěrem je třeba zdůraznit, že tato iniciativa Středočeského kraje k podpoře meziobecní spolupráce a rozvoje dobrovolných svazků obcí má potenciál přinést pozitivní změny v regionálním rozvoji a posílit spolupráci mezi místními samosprávami.

Komentáře