Dobříšský městský zpravodaj zabodoval v soutěži Radniční listy roku 2021

DOBŘÍŠ – Zpravodaj města Dobříše získal 3. místo v soutěži Radniční listy roku 2021 v kategorii středních měst do 10 000 obyvatel. Celorepubliková soutěž spolku Kvalikom hodnotí radniční listy ve třech kategoriích podle počtu obyvatel. V kategorii středních měst vyhrály Hostivice, Tišnov a Dobříš.

Porota v soutěži hodnotila kromě textů i vzhled radničních listů, jejich grafické zpracování, kvalitu fotografií, originalitu, nestrannost, praktičnost nebo edukativní obsah. Podle spolku Dobříšské listy nabízí čtenářům velmi kvalitní obsah, který je doplněný fotografiemi, které v barevném provedení dobře vynikají, infoboxy a přehledy (například termíny svozu odpadů, kalendáři akcí na daný měsíc a podobně) jsou graficky přehledné a srozumitelné. „V dlouhodobém hodnocení jsme se zaměřili na kvalitu radničních listů českých obcí a měst od 2 000 do 10 000 obyvatel. V této kategorii jsme letos porovnávali 76 přihlášených radničních listů,“ uvádí hodnotitelé ze spolku Kvalikom. 

Zpravodaj města Dobříše změnil svou podobu v minulých letech několikrát, avšak zásadněji se do současné podoby listy dostaly v roce 2020.  Od té doby jsou jednotlivá vydání navíc zaměřena tematicky. V městském zpravodaji dostávají vedle zpráv z radnice a městského úřadu také velký prostor dobříšské školy, kulturní středisko, knihovna, sportovní oddíly, spolky i samotní občané. Dobříšské listy vycházejí v nákladu 3 500 výtisků každý měsíc a jsou pro obyvatele k dispozici zdarma. „Mám obrovskou radost. Dobříšské listy se nám podařilo dostat mezi TOP trojku radničních listů v celorepublikovém hodnocení. Zásadní podíl na tom má především práce redaktorky. V současné době je velmi důležité informovat občany včas a dostatečně podrobně. Ve vedení radnice dlouhodobě usilujeme o to, aby v Dobříši žili aktivní občané, kteří se o dění ve městě zajímají. Dostupné a přehledné informace tomu pomáhají,“ řekl k získanému ocenění dpbříšský starosta Pavel Svoboda. Vedle tištěné verze vychází měsíčník ve stejný den také elektronicky na adrese www.dlonline.cz. 

Z úspěchu Dobříšských listů se raduje také jejich redaktorka Denisa Havlíčková: „Mám z hodnocení Kvalikomu opravdu velkou radost a děkuji všem, kteří nám pomáhají při tvorbě každého nového čísla Dobříšských listů. Nyní máme ještě větší motivaci v naší práci pokračovat. Stále je totiž co zlepšovat, abychom jednou mohli mít třeba o zlaté Dobříšské listy.“

Komentáře