Dobříš má první biokontejner na kuchyňský odpad z paneláků

BIOtejner na Dobříši. Foto: archiv města

DOBŘÍŠ – Město spouští pilotní projekt na efektivní využití biologického odpadu. Kuchyňský odpad nyní mohou občané, kteří nemají vlastní kompost, odkládat do BIOtejneru.

BIOtejner je nový typ kompostéru, který je určený na sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Jeho hlavní výhodou je, že nefunguje jako běžný kontejner, ale biologický odpad se v něm kompostuje. Je vyrobený z přírodních materiálů – ze dřeva, juty a jeho povrch je ošetřený jedlým olejem. O likvidaci odpadu se v něm postarají nasazené žížaly. Ty jsou velmi dobrým pomocníkem při kompostování. Pomáhají kompost provzdušňovat, díky čemuž nezapáchá a proces kompostování se zásadním způsobem urychluje.

První biokontejner byl umístěný na základě aktivity dobříšských občanů. „Zapojili jsme se tak do nově zavedeného systému MESOH, a získali jsme první BIOtejner v našem městě. Věřím, že bude pro nás velkým přínosem. Jeho obsah dokonce chceme zužitkovávat na pozemku a zahradě okolo našeho bytového domu,“ řekl předseda SVJ bytového domu z ulice Za Poštou Pavel Urban.

Dobříš tak ušetří a efektivně zpracuje odpad, který by jinak draze vyvážela. „Bioodpad ve městech je velký a drahý problém, který efektivně neřeší ani domácí bionádoby. Většina bioodpadu, asi 80%, je totiž voda, kterou si nechávají v některých obcích draze vyvážet. Proto jsme vymysleli a vyrobili BIOtejnery,“ vysvětlila Jana Staňková za tým Moje odpadky, který na projektu spolupracuje.

Vedení města má v plánu umístit tyto nádoby i k dalším bytovým domům v různých částech Dobříše. „Ve městě již dlouhodobě řešíme otázku svozu bioodpadu. U rodinných domů je samozřejmě ideální, když kuchyňský odpad zůstane v místě jeho vzniku, tedy na kompostu. Problém je u bytových domů, kde takové možnosti nejsou. Máme vytipovaná další vhodná místa, kam bychom rádi tyto speciální kompostovací nádoby umístili. Díky nim můžeme udělat velký pokrok v oblasti zpracování a využití kuchyňských zbytků rostlinného původu. Věřím, že díky tomuto projektu se nám společně podaří snížit množství směsného komunálního odpadu a budeme tak lépe připraveni na plánované zdražení poplatku za skládkování,“ dodala místostarostka Dobříše Dagmar Mášová.

Komentáře