ŘSD bude pokračovat v opravě u Líchov. Dojde i na úplnou zavírku tahu z Příbrami na Sedlčany

Foto: ŘSD

SEDLČANSKO – S příchodem jara obnovuje Ředitelství silnic a dálnic pozastavené stavby na silnicích. Jednou z nich je i oprava povrchu a odvodnění silnice I/18 mezi Líchovy a Beřkovou Lhotou. Po zimní přestávce tam práce začnou v pondělí 4. dubna.

Loni ŘSD opravilo z necelých pěti kilometrů část úseku silnice na průtahu Dublovicemi v délce asi 412 metrů. „V letošním roce máme v plánu dokončit zbytek. Proto hned od začátku budeme pracovat na dvou podúsecích současně.  Na straně úseku od Příbrami zahájíme opravu 869 metrů na výjezdu z obce Líchovy směrem na Sedlčany. Na opačné straně celého úseku pak navážeme na vloni dokončenou část průtahu Dublovicemi a budeme pokračovat dalšími 355 metry části průtahu obcí na její hranici směrem k Sedlčanům,“ říká tiskový mluvčí ŘSD Martin Buček.

Stejně jako loni dojde na výměnu asfaltových konstrukčních vrstev s lokálními sanacemi podkladní vrstvy, vyčistí se a bude se sanovat nebo dle potřeby rekonstruovat odvodnění (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti). „V letos opravovaném úseku se nachází 12 propustků pod komunikací, z nichž dva bude nutné kompletně rekonstruovat a 31 hospodářských sjezdů. Dále provedeme výměnu směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnovíme vodorovného dopravní značení v plastu,“ doplnil Buček. 

Pracovat se bude za provozu po polovinách vozovky. Provoz průjezdným jízdním pruhem bude řízený světelnou signalizací. Nicméně  z důvodu plánované komplexní rekonstrukce dvou propustků v km 39,56 a v km 43,28 dojde i na úplnou uzavírku. „Ta je plánovaná době od 18.4. do 24.4. a provoz v tomto období bude převedený na značenou objízdnou trasu. O uzavírce a stanovené objízdné trase budeme včas informovat,“ uzavřel Martin Buček.

 

Komentáře