V Dobříši vrcholí oprava Komenského náměstí

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Letošní hlavní projekt města jde do svého závěru. Kompletně zrekonstruované náměstí Komenského v centru změní tvář celého města. Na místě došlo už i na finální výsadbu stromů, pro které byly v podloží náměstí vybudovány speciální technologické podmínky.

Náměstí Komenského v Dobříši je jedno z nejfrekventovanějších míst, kudy denně projde přes tisíc školáků a další stovky obyvatel i návštěvníků našeho města. Prostor, který už dlouho volal po své rekonstrukci se v letošním roce konečně dočkal zasloužené opravy. Stavební práce tady byly zahájeny letos na jaře a nyní se blíží do svého finále.

Zakázku celé rekonstrukce náměstí Komenského za 34 milionu korun vč. DPH získala ve výběrovém řízení firma Metrostav. Ta postupně mění dříve hrozivě vypadající centrum města v moderní lokalitu, která nabídne obyvatelům města i dalším návštěvníkům příjemný prostor. Součástí předmětu dodávky je také povýsadbová péče o stromy po dobu následujících pět let.

„Na ploše náměstí, kde bylo dříve parkoviště vznikla nová klidová oblast. Stavbaři tady museli jít hluboko pod povrch a doslova obnažit všechny inženýrské sítě, jako jsou rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace, telekomunikací. Narazili také například uprostřed  náměstí na velký betonový kolektor, který bylo nutné z velké části odstranit, protože by překážel dalším pracím,“ upřesnil místostarosta Tomáš Vokurka.

Na náměstí jsou také nové rozvody pro pohodlné připojení k elektřině, které budou sloužit při pořádání regionálních trhů, koncertů, kulturních akcí a dalších veřejných setkání. Získalo také nové osvětlení, nový povrch a instalovány byly také nové lavičky. V rámci finálních úpravy a prací se na náměstí také vrátí památník obětem 1. světové války, který na něm původně stál.

Došlo i na výsadbu nové zeleně.  V Dobříši byla prvně v České republice využita nová metoda pro městský kořenový systém stromů. „V podloží náměstí byly pro kořeny stromů předem vytvořeny podmínky, které zajistí, aby kořeny měly dostatečný prostor a nové stromy byly v nejvyšší možné míře zásobovány dešťovou vodou, která spadne přímo na plochu náměstí. V podstatě se tady díky vybudovanému technologického mostu a propojení jednotlivých výsadbových míst, umožní prokořenění stromů pod téměř celým náměstím a tím pádem lepšímu růstu stromů,“ vysvětluje odborník přes realizace zahrad a zeleně Ladislav Kejha.

V současné době už se skutečně dokončují poslední práce na celkové rekonstrukci náměstí. Kompletně hotovo by mělo být do poloviny prosince. Slavnostní otevření náměstí Komenského bychom pak rádi zrealizovali začátkem příštího roku.

 

Komentáře